HTML 5′in yeni elementlerine bir göz atalım


11 Ağustos’ta yazdığım haberler içerisinde yer alan “HTML5′in yeni elementleri” adlı makaleyi okudum ve konuyu biraz araştırdım. Bu makaleyi baz alarak yeni elementler hakkında genel bir özet çıkardım. Güzel elementler eklenmiş. Neyse yazıya geçelim.

Html’in yeni versiyon çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar bazı elementler ve özellikler üzerinde mutabakat sağlanmış durumda. HTML5′in yeni özellikleri hakkında burada kısa bilgi vererek yenilikler hakkında bilgi edineceğiz.

Yapısal Elementler

Web sitelerini kodlarken belli yapısal kısımlara ayırırız. Üst kısım, içerik kısmı, sol-sağ kolonlar, menü alanı, alt kısım ve içerik alanı. HTML5 geliştiricileride bunları düşünmüşler ve bu alanların her biri için bir element tanımlamışlar. Biz şu an kodlama yaparken bu alanlar için genel <div> elementini kullanmaktayız, yeni elementlerle bu tekil element(<div>) yerine her kısım için bir element kullanma imkanımız olacak. Bu web sayfalarını kodlarken bize bir çok avantaj sağlayacaktır. CSS kodlması açısındanda Buelementlere biraz göz atalım.

section: Kitabın bir bölümü, bölümün bir kısmı veya gerçekte HTML sayfamızın herhangi bir kısmını tanımlamak için kullanabiliriz.
header: Web sayfamızın üst kısım olarak belirlediğimiz kısımı tanımlamak için kullanabiliriz. <head> ile karıştırmayalım.
footer: Web sitemizde alt kısım olarak belirlediğimiz kısımı tanımlamak için kullanabiliriz.
nav: Diğer sayfalara link verilen kısımlar, menü oluşturduğumuz kısımları tanımlamak için kullanabiliriz.
article: Günlüğümüzdeki(blog) bir konu, ansiklopedideki bir bölümü tanımlamak için kullanabiliriz.

Anlamlı Blok Elementler

Yapısal elementlerden daha çok ayrıntıya inen elementlerde bulunmaktadır. Kısacabu yeni elementleri incelersek:

aside: İçerik ile ilişkili ayrıntılar, notlar vb alanlar için içeriğin yanına iliştirilmiş alanları tanımlamak için kullanabiliriz.
figure: Genelde kullandığımız şekil ve açıklaması için eklenmiş güzel element. Hem şekil hemde açıklmasını içeren bir element
dialog: Bu element ismindende anlaşıldığı gibi diyalog, karşıklık sohbet içeren sayfaları daha kolay kodlamamız için eklenmiştir. Bu element <dd> ve <dt> elementlerini alt element olarak kullanır.

Anlamlı Satıriçin  Elementler

Html4′de bilgisayar kodlaması için satıriçin element olarak 5 kod var varcodekbdttsamp. Html5 bunlara bir kaç tane dahaeklemiş.

m(marked): m elementi işaretlenmiş metin olarak tanımlanabilir. Anahtar kelime tabanlı çalışan ara motorları için biçilmiş kaftan olarak değerlendirebileceğimiz bu element, programcılarında işine yarayacaktır.
time: Metin içindeki zaman bilgilerini normal içerikten ayırmamıza yarayan bir element. Bilgiye kolay erişimimizi sağlayan bir element.
meter: Meter elementi özel oranları tanımlayan sayısal değerleri için kullanılır. Altı adet özniteliği vardır: value, min, low, high, max, optimum.
progress: İlerleyen prosesin durmunu göstermek için tanımlanır. Yüklenen resimler için kullanılablir %45 yüklendi yazısını göstermek için mesela. İki adet özniteliği vardır: value vemax. Javascript yardımı ile kolaylıkla yükleme işlemlerimizi yapabilmemizi sağlayacak güzel bir element.

Medya Elementerini

Gelişen web alemi bize artık görsel ve işitsel öğelerin daha çok önem kazandığını gösteriyor. HTML’in bu yönü biraz zayıf kalıyordu bunun için HTMLgeliştiriciler iki adet element eklemişler.

video: Bir çok medya türünü destekleyen video elementi, görsel  medya dosyalarını sitemize  eklememizi kolaylaştıracaktır.
audio: İşitsel medya elementlerini sayfalarımıza eklemek için kullanabilceğimiz bu elementinautoplay ve loop öznitelikleri var.

İnteraktif Elementler

HTML5 Web Aplication1.0 özel bölümünüde içermektedir. Bunun anlamı HTML5 dinamik içeriğe yardımcı olacak elementlerde içerecek olmasıdır. Yeni eklenen bu elementler kullanıcı tercihlerine ve sayfanın sunucudan yeni sayfa açılmasını beklemeden yapacamız işlemler için kullanılacaktır. Sırası ile bu elementleriinceleyelim:

details: Detay elementi başlangıçta gösterilmeyen içerikleri tanımlamak için kullanılır.  legendözniteliği  detayın özetini tanımlamak için kullanılır.
altbilgi veya dipnot olarak kullanılabileceği gibi araç ipucu olarakta kullanılabilir. Eğer openözniteliği kullanılırsa sayfada görüntülenir. Ayrıca kullanıcının tetiklemesi ile gösterip gizleyebiliriz.
datagrid: Datagrid elementi etkileşimli listeler, veri tabloları ve ilişkili listeler için tanımlanır. Bu element javascript yardımı ile çok güzel çalışmlar yapmamıza yardımcı olacaktır. Bir çok veri ile ilişkili işlerimizi çözmemize yardımcı olacak bir element, ajax ile kullanılan veri tabloları, listeleri, vb için hazırlanmış bir element olarak algıladım ben.
menu ve command : menu elementi her biri kendi işlevini yapabilecek commandelementlerini içerir. Bir çok amaç için kullanılabilir. type özniteliğinin iki özelliği mevuct toolbarve popup. İçiçe menu elementi kullanılabilir. Uygulama olarak Windows başlangıç menüsü, popup tipi için örnek ise renk paletini verebiliriz.

Sonuç

Sonuç olarak şunu söyleyebilrimki nesne tabanlı bir kodlama dünyasına uygunolarak genel elementler yerine daha özel elementler kullanmamıza olanaksağlayacak olan Html5.0 bence çok büyük yenilikler ve kolaylıklar sağlayacaktır. Daha temiz ve basit kodlar ile sayfalarımızı oluşturabileceğimizi düşünüyorum.

Web Applications 1.0 ise başlı başına bir güzellik. Bu standardın Ajax’a yardımcı ve tamamlayıcı olarak görüyorum.

Reklam

jQuery, AJAX ve Reaction Framework


Bu yazımızda jQuery ile hazırladığımız bir sayfada, Ajax isteği ile Reaction Framework olayları oluşturup istediğimiz sayfayı animasyonlu bir şekilde tarayıcımıza nasıl getireceğimizi öğreneceğiz.

Öncelikle arayüz sayfamızı hazırlayarak başlıyoruz. Arayüz sayfamızda HTML ve CSS yardımıyla sayfa yapımızı oluşturalım. HTML sayfamızın (index.cfm) <body> etiketleri arasına aşağıdaki HTML kodu yazıyoruz:

<div class="page">
<div>
<ul id="menu">
<li id="about"><a href="#" title="about">About</a></li>
<li id="portfolio"><a href="#" title="portfolio">Portfolio</a></li>
<li id="contact"><a href="#" title="contact">Contact</a></li>
</ul>
<br style="clear:both;" />
</div>

<div id="outcontent">
<div id="loading">LOADING</div>
<div class="content"></div>
</div>
</div>

Sayfamızdaki <head> etiketleri arasına aşağıdaki CSS kodunu yazıyoruz:

<style type="text/css">
body { margin:0 auto 0 auto; color:#000; font-family:Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-size:16px; background-color:#666666; }
.page { margin:100px auto 0 auto; width:750px;}
#menu  { list-style:none; margin:0px; padding:0px;}
#menu li { list-style:none; display:inline; }
li.active a { background-color:#FFF;color:#000; }
#menu li a,#menu li a:link { float:left; background-color:#3c3c3c; margin-right:5px; padding:7px; color:#FFFFFF; text-decoration:none; width:6em; text-align:center;}
#menu li a:visited { }
#menu li a:hover { background-color:#327cc8 }
#menu li a:active { background-color:#FFF;color:#000; }
.content {
background-color:#FFF; padding:10px; height:300px; margin:0px; }
#loading { clear:both; background:url(wait.gif) center top no-repeat; text-align:center;padding:33px 0px 0px 0px; font-size:12px;display:none; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
#outcontent {clear:both; background-color:#FFFFFF; }
</style>

Daha sonra <head> etiketleri arasına yani yukarıdaki CSS’in üstüne jQuery kodumuzu ekliyoruz:

<script>
// When the document loads do everything inside here ...
$(document).ready(function(){
$('.content').load('page.cfm'); //by default initally load text from page.cfm
$('#menu a').click(function() { //start function when any link is clicked
$(".content").slideUp("slow");
var content_show = $(this).attr("title"); //retrieve title of link so we can compare with php file
$.ajax({method: "get",url: "page.cfm",data: "event="+content_show, beforeSend: function(){$("#loading").show("fast");}, //show loading just when link is clicked
complete: function(){ $("#loading").hide("fast");}, //stop showing loading when the process is complete
success: function(html){ //so, if data is retrieved, store it in html
$(".content").show("slow"); //animation
$(".content").html(html); //show the html inside .content div
}
}); //close $.ajax(
}); //close click(
}); //close $(
</script>

Kodları birleştirip index.cfm dosyasını kaydettiğimizde arayüzü tamamlamış oluyoruz. index.cfm About, Portfolio ve Contact linklerine tıklandığında page.cfm dosyasına Ajax isteği gönderiyor ve ilgili sayfayı “event” paremetresinde belirtiyor. page.cfm de gelen parametrenin değerine bakarak ilgili dosyayı görüntülüyor. Sırada Reaction Framework’le hazırlayacağımız page.cfm ve page.cfc dosyaları var. page.cfm dosyasının içeriği oldukça basit:

<cf_controller component="page" eventList="about,portfolio,contact" />
<cfinclude template="#template#" />

Gördüğünüz üzere page.cfm controller component’i olarak page.cfc’yi kullanıyor ve about, portfolio ve contact eventlerini destekliyor. Ve template değişkeninde adı yazan dosyayı tarayıcıda görüntülüyor. page.cfc içeriği ise şöyle:

<cfcomponent extends="Reaction.Controller">

<cffunction name="onStart" access="public">
<cfset view.template="default.cfm" />
</cffunction>

<cffunction name="about" access="public">
<cfset view.template="about.cfm" />
</cffunction>

<cffunction name="portfolio" access="public">
<cfset view.template="portfolio.cfm" />
</cffunction>

<cffunction name="contact" access="public">
<cfset view.template="contact.cfm" />
</cffunction>

</cfcomponent>

onStart olayı her zaman ilk çalışan olaydır ve template değişkeninin ilk değerini belirliyor. Diğer olaylardan herhangi biri çalıştırıldığında template değişkeninin değeri değiştiriliyor. page.cfm ise template değişkenindeki dosyayı çalıştırıyor.

Bugünlük bu kadar soru ve görüşleriniz için yorum bırakabilirsiniz.

Reaction Framework 1.0.7


ColdFusion Reaction Framework 1.0.7 released. This is the first stable release of the Reaction Framework. Reaction Framework allows you to create events on UI and handle these events in the controller CFC files.

Features

 1. Easy-to-learn
 2. Simple and fast
 3. Event-driven architecture
 4. Settings and Plugins support
 5. Manage your Application model with CFCs and events

Installation

 1. Download Reaction Framework 1.0.7
 2. Extract the zip file in your web root folder
 3. Move CustomTags folder to your ColdFusion CustomTags folder
 4. Move reaction.js into your CFIDE/Scripts folder
 5. Browse the sample.cfm

Page Events

onInit, onStart, onPreRender, onEnd, onError. To handle these default events and your custom events create appropriate functions in your controller CFC file. Custom events must also be defined in the eventList attribute of <cf_controller> tag.

Plugin Points

onPreInit, onPostInit, onPreEvent, onPostEvent, onError. You can define plugins in your reaction.config file.

Support

For your questions leave a comment on this post or join the Reaction Framework Group.

Uzaktan Eğitimde Etkili Eğitim Araçları ve Teknikleri


Teknolojik gelişmelerin çok  hızlı yaşandığı ve bundan en çok etkilenen alan olan bilgisayarın bu kadar yaygın olduğu çağımızda İnternet de çok önemli işlevler üstlenmiştir. İnternet üzerinden bilgi alışverişi ve bilginin evrenselleşmesi doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır.

İnternetin bu kadar  gelişmesi sonucu web tabanlı eğitim de yaygınlaşmaya ve önemini artırmaya başlamıştır. Ülkemizde de web tabanlı eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır.

Bu çalışmada uzak eğitimin bir kolu olan e-öğrenme alanında bilgi verilmekte, etkili anlatım teknikleri ve araçları üzerinde durulmaktadır. Yapılan araştırma sonucu araçlar ve teknikler belirlenmiş, başarılı bir e-öğrenme uygulamasına yol gösterici olabilmesi için örnek bir e-öğrenme platformu kurulmuş ve tespit edilen araç ve teknikler kullanılarak eğitim materyalleri hazırlanmıştır.

Bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Yrd. Doç. Dr. Sn. H. Hüseyin Çelik hocama teşekkür ederim.

Bitirme Projesi Tezini İndirmek İçin Tıklayın. (Not: Bu içerik yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz)

Haziran 2008
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bitirme Projesi
Murat Demirci

Türkiye Web Girişimleri


FriendFeed’de Alemşah’ın toparladığı Türk girişimleri listesini düzenleyip yayınlıyorum, vakit bulduğumda bu siteleri inceleyip yorumlamaya çalışırım.

http://www.mekanist.net, http://www.nedurum.com, http://www.televidyon.com, http://www.soundklan.com, http://www.exoin.com, http://www.markafoni.com, http://www.indragandi.com, http://www.ucuzara.com, http://www.tekparola.com, http://www.pronected.com, http://twshot.com, http://lookits.me, http://grou.ps, http://wridea.com, http://www.takasmerkezi.com, http://www.bloglama.com, http://www.perculus.com/web, http://www.claros.org/web/home, http://www.dobisko.com, http://www.sunumax.com, http://www.pabbuc.com, http://www.marketimden.com, http://www.soonga.com, http://www.efiyat.com, http://www.superteklif.com, http://www.tio.com.tr, http://www.uzmantv.com, ,http://www.gittigidiyor.com, http://www.befunky.com, http://www.otostart.com, http://www.sendeyildizol.com, http://www.haber.gen.tr, http://www.cember.net, http://www.hepsiburada.com, http://www.blogcu.com, http://www.yemeksepeti.com, http://www.gedikgross.com, http://www.yogurtistan.com, http://www.pikniktube.com, http://www.tatil.com, http://www.e-bebek.com, http://sozluk.sourtimes.org, http://www.kariyer.net, http://www.mobilasyon.com, http://www.itiraf.com, http://www.kurumsalhaberler.com, http://www.sirkethaberleri.com, http://www.sinema.com, http://www.mobiletisim.com, http://www.alisverissaati.com, http://www.ortakantin.com, http://www.yedincigemi.com, http://www.cimri.com, http://www.catoen.com, http://www.ilk5.net, http://www.istanbul.net, http://www.ankara.net, http://www.izmir.net, http://www.pilli.com, http://www.yonja.com, http://www.bendeistiyorum.com, http://www.dinlio.com, http://www.sahibinden.com, http://www.araba.com, http://www.secretcv.com, http://www.izlesene.com, http://www.zargan.com, http://www.vidivodo.com, http://www.kolaytedarik.com, http://www.hammal.com, http://www.arkamarka.com, http://www.turnuwa.com, http://www.ac90.com, http://www.hexoe.com, http://www.tusul.com, http://www.cepteki.net, http://www.bloggum.com, http://www.tebkobitv.com, http://www.beyoglugeceleri.com, http://www.taaze.com, http://www.onlinemedyatakip.com, http://wwwkoysepete.com, http://www.arabul.tv, http://www.pazartesisendromu.com, http://www.kartguru.com, http://kopekolduren.com, http://www.duellog.com, http://www.turkticaret.net, http://www.haberturk.com, http://www.sinemaseans.com, http://www.tedarik.com, http://www.superteklif.com, http://www.sporx.com, http://www.mackolik.com, http://www.kipitap.com, http://www.timsah.com, http://www.guncel.net, http://www.sevgi.net, http://www.kalbimde.com, http://www.ganimet.com, http://www.sinemalar.com, http://www.virgul.com, http://www.biriyim.com, http://www.sankigazete.com, http://www.azbuz.com, http://www.goguug.com, http://www.attabot.com, http://www.mondus.net, http://www.profesyo.net, http://www.sigortam.net, http://steelorbis.com, http://chemorbis.com, http://www.uygunteklif.com, http://www.gelirkenal.com, http://www.sirketce.com, http://www.linkibol.com, http://okunuyoruz.biz, http://www.eskidostuz.biz, http://www.ekolay.net, http://www.botego.com, http://www.pazarmetre.com, http://www.guncem.com, http://www.myscholog.com, http://www.tazebunlar.com, http://www.ikHayat.com, http://sendloop.com, http://previewmyemail.com, http://octeth.com, http://yemek.name, http://www.busiverse.com, http://www.unype.com, http://zoomtheroom.com, http://www.youapp.com, http://www.wordic.com, http://www.promosyonkap.com, http://www.akillibebek.com, http://www.keylife.tv, http://www.zeytinci.org, http://www.baykush.com, http://istiyor.us, http://www.siyahkahve.com, http://www.barbuni.com, http://www.habberci.com, http://www.alcamsatcam.com, http://idearef.com, http://www.sikayetvar.com, http://www.tonlakazan.com, http://www.doktorsitesi.com, http://www.reklamstore.com, http://www.gezginler.net, http://www.pollemik.com, http://www.akakce.com, http://www.fotokritik.com, http://www.onbirim.com, http://www.turksportal.net, http://www.sahadan.com, http://www.emlakjet.com, http://www.peyzaj.org, http://www.pomza.com, http://www.kentsel.org, http://www.bulucak.com, http://www.finzoom.com.tr, http://www.banadair.com, http://www.kampanyam.net, http://www.nekadar.com, http://www.fiyatara.com, http://www.ucuzu.com, http://www.bildirgec.org, http://www.montagraph.com, http://www.musicopat.com, http://www.sayfacim.com, http://www.iyisikotusu.com, http://www.uniaktivite.net, http://www.otoyedekparca.com, http://restyleme.com, http://www.kitapalemi.com, http://www.pagerank.gen.tr, http://www.alkol.gen.tr, http://www.mors.gen.tr, http://www.turksportal.net, http://eniyitarife.com, http://www.akampus.com, http://www.antoloji.com, http://turkspace.com, http://www.firmalarim.com, http://www.elektrikidaresi.com, http://www.simdiiste.com, http://www.divxplanet.net, http://www.divxforever.com, http://www.oyyla.com, http://www.hayaklimi.com, http://www.ebeveyniz.biz, http://www.otelsikayet.com, http://www.oyuncuadresi.com, http://bisorusor.com, http://www.soccermap.net, http://www.kisacik.info, http://www.donanimx.com, http://www.addmanager.com, http://www.linkz.net, http://www.lafmacun.org, http://www.kumasci.com, http://www.oynasana.com, http://www.csharpturk.net, http://sirali.yor.uz, http://belediyeden.com, http://marketplacedigger.com, http://dreamventure.biz, http://www.spaksu.com, http://www.cvzip.com, http://www.notmot.com, http://www.sinematurk.com, http://www.oyunmemo.com, http://www.gazetepark.com, http://www.teknoblog.com, http://www.pafil.com, http://www.nakliyatçılar.com, http://www.fesmekan.net, http://www.giyinikim.com, http://www.renklidergi.com, http://www.hangisi.org, http://www.tagtakistir.com, http://www.timeoutistanbul.com, http://www.telli-baba.net, http://www.vesaire.com, http://www.hintkumasi.com, http://www.spor4.com, http://www.benimsinemalarim.com, http://www.yenibiris.com, http://www.kolaycevap.com, http://www.kolaygele.com, http://www.dinlebul.com, http://www.firsatyagmuru.com, http://www.kentport.com, http://www.tarimturk.com, http://www.renkmoda.com, http://www.buzz20.com, http://www.kelephir.net, http://www.fiyattakip.com, http://www.1insaat.com, http://www.animefreak.tv, http://www.tamindir.com, http://www.cdsiparis.com, http://www.sanalbaskan.com, http://www.basroldesen.com, http://www.alfaevdeneve.com, http://www.seriemlak.com, http://www.anaDOPdolu.com, http://www.yemek.anaDOPdolu.com, http://www.barbardata.com, http://www.anaDOPdolu.blogspot.com, http://www.vizyonhaber.com, http:///www.alanyhaber.com, http://www.alanyaemlak.com, http://www.videomusicclips.com, http://www.alanya.biz, http://www.oyuncunet.com, http://www.alanyarehberi.com, http://www.downloadturkey.com, http://www.guidealanya.com, http://www.objektivhaber.com, http://www.manavgatemlak.com, http://www.serikemlak.com, http://www.sancakbayrak.com, http://www.onlinecicekevi.com, http://www.omergida.com, http://www.elektrikkablosu.com, http://www.bayraksatisi.com, http://www.bayraksatisi.com, http://www.elektrikkablosu.com, http://www.esarpim.com.tr, http://www.asytekstil.com, http://www.autocad-kursum.com, http://www.3d-linebilisim.com, http://www.masabayragi.com, http://www.gercekten.com, http://www.doktormortgage.com, http://www.chatturkey.com, http://www.sizidinliyor.com, http://www.etakas.com, http://www.seslikent.net, http://www.bestsesli.com, http://www.kayelajans.com, http://www.parcakontorbayiniz.com, http://www.sistembranda.com, http://parcakontorat.net, http://www.kiracnakliyat.com, http://www.sistembranda.com, http://www.hayhuy.com, http://www.tenteci.org, http://www.hayalimdekiis.com, http://www.oyunmemo.com, http://www.cocuk.com, http://www.bendekiler.com, http://www.elimdekiler.com, http://www.gaxxi.com, http://nefius.com, http://paramarka.com, http://www.studentSN.com, http://www.kariyergenc.com, http://www.okumasitesi.com, http://www.etis.com, http://vidi.zeitin.com, http://www.vidiluck.com, http://www.palapal.com, http://kaplan.zeitin.com, http://www.ideshot.com, http://tr.pageboss.com, http://www.keyfruit.net, http://www.uzmanlariz.com, http://www.hizlial.com, http://www.ikinciel.org, http://www.mintyvideo.com, http://www.yetkilisaticim.com, http://www.seyfiticaret.com, http://www.insaattedarik.com, http://kadinbloglari.com, http://www.filmarasi.com, http://www.playalike.com, http://www.indirimgemisi.com, http://www.musterideneyimi.com, http://interaktifhukuk.com, http://www.sevalkablo.com, http://www.huzurevi.us, http://www.erdemsurucukursu.com, http://www.ekolkbb.com, http://teknikim.com, http://www.citsan.com, http://www.liderkompresor.com, http://www.izmircicek.net, http://www.digimer.com.tr, http://www.erogluisi.com.tr, http://www.abidecelikkapi.com, http://www.notebookplatformu.com, http://3g.notebookplatformu.com, http://www.hangifirma.net, http://www.evimizinherseyi.com, http://www.burclar.gen.tr, http://tik.la, http://www.gitarist.com, http://www.titretir.com, http://www.ciceksepeti.com, http://www.444cicek.com, http://www.gasam.org.tr, http://www.egitimherengeliasar.org

Fireworks


FireworksHızlı ve kolay arayüz geliştirimi için Fireworks en uygun araçtır. Fireworks ile arayüzlerinizi tasarlayabilir, iş akışlarınızı çizebilir ya da fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.

Tasarımcı olmamama rağmen bu eğitimi de verdiğim olmuştu. Çalışmalarımda sıklıkla kullandığım program Photoshop değil Fireworks çünkü.. Bir zamanlar Fireworks, Photoshop’a göre daha pratikti…

Fireworks CS3: Temel

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Fireworks CS3: Temel eğitimi, fotoğraflarınızı düzenlemek, vektörel çizimler yapmak ve web sitelerinize gelişmiş arayüzleri eklemek için tüm bilgileri içermektedir.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, web’e adım atmak isteyen amatörler ve  masaüstü tasarım profesyonelleri

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Fireworks arayüzü
  • Çalışma ekranları
  • Araç çubukları ve paneller
 2. Resimlerle Çalışmak
  • Resimler ve Çizimler
  • Resimleri açmak
  • Yeniden boyutlandırmak
  • Sihirli değnek ve diğer seçme araçları
  • Rubber Stamp, Smudge araçları
  • Resimleri ihraç ve İthal etmek
 3. Vektörel Çizimler
  • Vektörel çizim araçları
  • Katmanlarla çalışmak
  • Çizgiler ve dolgular
  • Metin araçlarını kullanmak
  • Efektleri uygulamak
  • Hatları birleştirmek
 4. Butonlarla Çalışmak
  • Buton oluşturmak
  • 9 dilim boyutlandırmak
 5. Dilimler, Etkileşim ve Optimizasyon
  • Dilim eklemek
  • Hotspot eklemek
  • Dilim özellikleri
  • Optimizasyon seçenekleri
  • Etkileşim seçenekleri
  • Rollover butonlar
  • Açılır menüler
  • Resim haritaları
 6. İhraç Etmek
  • Resim olarak ihraç etmek
  • HTML olarak ihraç etmek
 7. Dreamweaver ile Etkileşim
  • Fireworks HTML sayfalarını ithal etmek
  • Dreamweaver’dan Fireworks özelliklerini kullanma

Flash


FlashYeni web dünyasının en güçlü oyuncusu Flash ile tanışmak ya da bilginizi daha ileri götürmek için bu eğitimleri tercih etmelisiniz.

Çalışmalarımda özellikle ActionScript ve Flash Video’ları ve Flash Animasyonlarını sıklıkla kullanıyorum. Flash eğitimini Ankara’dan gelen eğitmen adaylarına vermiştim…

Flash CS3 Temel Eğitimi

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Flash CS3: Temel eğitimi, Flash ile tanışmak ve vektörel temelli animasyonlar yapmak için gerekli tüm içeriği barındırmaktadır.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, animasyon dünyasına adım atmak isteyen amatörler ve  masaüstü tasarım profesyonelleri

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gerekmektedir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Flash arayüzü
  • Flash çalışma ekranları
  • Flash Araç çubukları ve paneller
 2. Flash ve Çizim Araçları
  • Flash vektörel çizim araçları
  • Flash’da shape araçları ile çalışmak
  • Flash’da dolgular ve çizgiler
  • Flash ve gradientler
  • Flash ve çizgilerin düzenlemesi
 3. Vektörel Çizimler
  • Flash vektörel çizim araçları
  • Flash ve katmanlarla çalışmak
  • Flash’da çizgiler ve dolgular
  • Flash’da metin araçlarını kullanmak
  • Flash efektleri uygulamak
  • Hatları birleştirmek
 4. Animasyon Temelleri
  • Flash’ın zaman çizgisi kavramı
  • Flash’da anahtar kareler ve kareler ile çalışmak
  • Flash dökümanının kare oynatma sayısını belirlemek
  • Flash animasyon araçları
  • Flash’da shape animasyonları (Shape Tween)
 5. Sembollerle Çalışmak
  • Flash sembolleri
  • Flash’da isimlendirme ve ip uçları
  • Flash sembol örnekleri hazırlamak
  • Flash’da semboller ve düzenlenmesi
  • Flash’da buton hazırlamak
  • Flash ve grafik sembolleri
  • Flash’da görünmez butonlar ile çalışmak
 6. Hareket Animasyonları (Motion Tween)
  • Flash hareket ve şekil animasyonları
  • Flash’da motion guide ile animasyon
  • Flash ve maskeler
  • Flash’da filtreler ve blend modlar
 7. Varlıkları İthal Etmek
  • Flash’a bitmap (raster) resimleri eklemek
  • Flash ve vektör grafikler
  • Photoshop, Illustrator ve Fireworks dosyalarını ithal etmek
 8. Actionscript Temelleri
  • Actionscript paneli ve ipuçları
  • Actionscript ile zaman çizgisini kontrol etmek
  • Actionscipt ile Movieclip’leri kontrol etmek
  • Actionscript ile döngü ve durum cümleleri yazmak
  • Actionscript ve linkler
 9. Metinlerle Çalışmak
  • Flash statik ve dinamik metinleri
  • Flash metin girdi kutuları
  • Flash metin alanlarını düzenlemek
  • Flash’a metin yüklemek
 10. Ses ve Video
  • Flash’a ses ithal etmek
  • Flash ve ses sıkıştırması, optimizasyonu
  • Flash’da Actionscript ile sesi kontrol etmek
  • Flash’dan video ithal etmek
  • Flash video optimizasyonu ve sıkıştırma
  • Flash Video: FLV’ler
  • Flash FLV oynatma bileşeni
 11. Yayınlama ve İhraç Etme
  • Flash ile yayınlanabilecek dosya türleri
  • Flash yayınlama ayarları
  • Flash bandwidth profiler
  • Flash için HTML içerik oluşturma
  • Flash ile exe dosyaları oluşturmak
  • Flash ile yayınlama ve optimizasyon

Flash CS3 Gelişmiş Teknikler Eğitimi

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Flash CS3: Gelişmiş Teknikler eğitimi daha önce Flash bilgisi olan kullanıcılar için gelişmiş etkileşim ve XML ile entegrasyon konusunda gerekli bilgileri vermektedir.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, Flash tasarımcıları

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları ve Flash CS3 ve ActionScript konusunda temel bilgilere sahip olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Flash arayüzü
  • Flash çalışma ekranları
  • Flash araç çubukları ve paneller
 2. Flash Uygulamaları
  • Flash ve katmanlar
  • Flash ve Movieclipler
  • Flash’da harici actionscript dosyaları ile çalışmak
  • Flash class’ları
  • Flash ve dinamik değişkenler
  • Flash’da movieclip class’ını genişletmek
 3. XML ile Çalışmak
  • Flash ve XML
  • XML ile Flash’ı kullanmak
  • XML verileri ile çalışmak
  • Satırları tekrar etmek
 4. Metinlerle Çalışmak
  • Flash metinleri ve gelişmiş Anti-Alias özellikleri
  • TextFormat actionscript class’ı
  • Flash’da CSS ile biçimlendirme
 5. Grafik Yükleme İşlemleri
  • Anlık kod geliştirme
  • Flash’a harici medya yüklemek
  • Flash’da Listener ve Event Handler’lar
  • MovieClipLoader event handler
  • EmptyMovieClip()
  • MovieClipleri eklemek
 6. Flash animasyonlarını actionscript ile yeniden eşfetmek
  • ActionScript ile animasyon
  • Fare konumu
  • ActionScript ile maskeler ve easing
 7. ActionScript ile Gelişmiş Animasyon
  • Actionscript Tween class
  • Actionscript Tween class olayları
  • Actionscript Transition class
 8. Actionscript ile Stiller ve Skinler
  • Flash bileşenlerini stillemek
  • Flash bileşenlerin görünüşlerini düzenlemek

Flash CS3 Video Geliştirme Eğitimi

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Flash CS3: Video Geliştirme eğitimi, Flash ile yeni nesil FLV videoları oluşturmak için gerekli içeriği içermektedir.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, Flash geliştiricileri, animasyon dünyasına adım atmak isteyen amatörler ve  masaüstü tasarım profesyonelleri

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları ve Flash CS3 ve ActionScript ile ilgili ileri seviye bilgiye sahip olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Flash arayüzü
  • FlashçÇalışma ekranları
  • Flash araç çubukları ve paneller
 2. Video Yakalama ve İşleme
  • Video çekimini planlamak
  • Video yakalamak
  • Videoyu düzenlemek
 3. Video Sıkıştırma
  • Kaynak dosyalarla çalışmak
  • Video bit oranlarını anlamak
  • Flash Player versiyonları ve Codec opsiyonları
  • Video sıkıştırmayı tanımlamak
  • FLV: Flash video dosyalarını oluşturmak
 4. Video Playback Bileşenini Kullanmak
  • Flash Video’yu Dreamweaver ile birleştirmek
  • Flash CS3 video bileşenleri kullanmak
  • FLV ve Cue Points ile çalışmak
  • Flash Video’yu sahneye dinamik olarak yerleştirmek
  • Flash Video bileşeni arayüzünü düzenlemek
  • Özelleştirilmiş Flash Video bileşeni arayüzleri kullanmak
 5. Özelleştirilmiş Flash Medya Oynatıcı Arayüzleri Oluşturmak
  • Flash Video Nesneleri ile çalışmak
  • Actionscript ile NetConnection ve NetStream nesneleri ile çalışmak
  • Flash Video ve basit oynatma kontrolleri
  • Flash Video meta bilgisini okumak
  • Flash Video meta bilgisine cevap vermek
 6. Çoklu bit oranları ile çalışmak
  • Bitrate stratejileri
  • Flash SMIL dosyalarını oluşturmak
  • Flash Videosu için gerekli bant genişliğini hesaplamak
  • Flash ve dinamik buffer özelliği
 7. Video’dan Daha Fazlası
  • Flash Video meta bilgisini ve Cue Points kullanarak navigasyon
  • Flash ile Video olayları
  • Flash ile video banner oluşturmak
  • Flash ve captioning’i zamanlı XML ile kontrol etmek
  • FLVPlayback ve Captioning’i kullanmak
  • Flash Videolarında’da alfa kanalını kullanmak
 8. Uygulamalı Video Deneyimi
  • Flash Video’nun oluşturulması
  • Flash Video ve yayın stratejileri
  • Flash Video ve JavaScript

Flash CS3: ActionScript 3.0 Eğitimi

3 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Flash CS3: ActionScript 3.0 eğitimi, Flash’ın yeni gelişmiş diline başlangıç yapmanız için en önemli bilgileri ve tecrübeyi içermektedir. Aynı zamanda eski versiyonundan birçok değişiklik içerdiği için ActionScript 2.0 kullanıcıları içinde önemli bilgiler içermektedir.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, Flash geliştiricileri, ActionScript 2.0 geliştiricileri

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları ve Flash CS3 ile ilgili ileri seviye bilgiye sahip olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Flash arayüzü
  • Flash çalışma ekranları
  • Flash araç çubukları ve paneller
 2. ActionScript’i Anlamak
  • ActionScript versiyonları arasındaki farklılıklar
  • ActionScript elemanları
 3. ActionScript ile İletişim Kurmak
  • Actionscript iel movieclip’lerle çalışmak
  • Movieclip özellikleri actionscript ile düzenlemek
  • Actionscript ve değişkenler
  • Actionscript veri türlerini belirlemek
  • Trace cümleciklerini kullanmak
 4. Fonksiyonlar
  • Actionscript ve fonksiyonlar
  • Actionscript ve Metodlar
  • Actionscript ile özel fonksiyon yazmak
  • Actionscript modüler fonksiyonlarını anlamak
  • Fonsiyonlardan veri çıktısı almak
 5. Olaylara Cevap Vermek
  • Actionscript olaylarını (Events) anlamak
  • Actionscript metodlarını kullanmak
  • EventListener
  • EventHandler
  • Fare olaylarına cevap vermek
  • Klave olaylarına cevap vermek
  • Linkleri oluşturmak
  • ActionScript ile animasyon
 6. Class’ları Anlamak
  • Actionscript ile özel class yazmak
  • Actionscript ile varolan class’ları genişletmek
  • Class nesnesini zaman çizgisine eklemek
  • Actionscript doküman class’ları
 7. Karar Yapıları
  • Actionscript ve karar ifadeleri
  • Karar ifadelerini yazmak ve düzenlemek
  • Actionscript ile döngüler oluşturmak
 8. ActionScript ile Matematik
  • Actionscript ve Math class’ları
  • Temel matematik işleçleri
  • Actionscript ile rastgele sayılar oluşturmak
  • Actionscript ile sayıları yuvarlamak
 9. Metinler ve Dizelerle Çalışmak
  • Actionscript ile metin alanları oluşturmak
  • Actionscript ile Metin alanlarını düzenlemek
  • Actionscript ile harici metin yüklemek
  • Actionscript’da dizelerle çalışmak
 10. ActionScript ile Grafik ve Animasyon
  • Kod ile yazmak
  • Actionscript ile renk geçişleri oluşturmak
  • Actionscript ile geçişleri anime etmek
  • Actionscript ve filtreler
 11. Çokluortam ile Çalışmak
  • Actionscript ile harici resimleri ve SWF’leri yüklemek
  • Actionscript ile sesleri yüklemek
  • Actionscript ile yüklenmiş SWF’ler ile iletişim
  • Sesleri ActionScript ile kontrol etmek
  • Actionscript ile video oynatımını kontrol etmek
 12. Gelişmiş Etkileşim
  • Actionscript ve sürükle bırak class’ları
  • Actionscript ve çarpışmalar
  • Çarpışmalara cevap vermek
  • Nesneleri sahne üzerene actionscript ile rastgele yerleştirmek

Contribute


ContributeAdobe Contribute eğitimi ile iş kullanıcıları mevcut web sitesinin stil, tasarım ve kodunu bozmadan içerik değişiklikleri yapabilir. Özellikle web sitesine içerik eklemek isteyen ve programla hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler için olan Adobe Contribute eğitimi ile web sitesi içeriklerinin değiştirilmesini kolayca yapabilirsiniz.

Bu eğitimi İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) personeline vermiştim vakti zamanında. Sitelerini Contribute ile güncellemelerini sağladıktan sonra…

Contribute CS3 Eğitim

1 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Contribute Eğitimi iş akışını yaratıp, yönetebilmek için çok geniş bir spektruma sahiptir. Eğitim konuları kullanıcı ve yönetici arayüzlerini içermektedir. Eğitim içerik yönetimi ile arayüz hazırlarken iş yükünü azaltıp, verimliliği arttırmak isteyen, HTML deneyimi olmayan ya da çok az olan kullanıcılar içindir. Eğitim Adobe Contribute’ün kurulumu; içerik düzenleme; yeni web sayfaları oluşturma, link ekleme ve yayınlama; iş akışı ilerleyişinin anlaşılması; Adobe Contribute’ü yapılandırma ve paylaşılan ayarları düzenleme; bağlantı yaratma; yönetici olma; site genişliğini ayarlamak ve izin verilen grupları yaratma; dışarıya bağlantı anahtarı verme; Contribute sayfaları ile Dreamweaver kullanımı konularını içermektedir.

Hedef Kitle

Adobe Contribute Eğitimi iş akışını yaratıp, yönetebilmek için çok geniş bir spektruma sahiptir. Eğitim konuları kullanıcı ve yönetici arayüzlerini içermektedir. İçerik yönetimi ile arayüz hazırlarken işyükünü azaltıp, verimliliği arttırmak isteyen, HTML deneyimi olmayan ya da çok az olan kullanıcılar içindir.

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Adobe Contribute’ın Yetenekleri
  • Adobe Contribute ile neler yapılabilir?
  • Adobe Contribute hakkında bilgi
  • Adobe Contribute’ ü web sitesinde içeriğini muhafaza etmek için nasıl kullanırız
 2. Web Sayfalarında İçeriğin Gösterimi
  • HTML hakkına bilgi
  • Tarayıcılar hakkında bilgi
  • Web sitesinin görevi ve sorumluluklar
 3. Adobe Contribute
  • Arayüzler ve navigasyon
  • Tercihlerin ve seçeneklerin ayarlanması
  • Yardım menüsünü kullanmak
 4. Adobe Contribute ile Bir Web Sitesine Bağlanmak
  • Sayfaya gözatmak
  • Sitenin tanımlanması ve site ayarları
  • Sayfalara kolayca erişmek için sık kullanılanlara eklemek
 5. Sayfadaki Metinlerin Değiştirilmesi, Güncellenmesi
  • İçeriği değiştirmek
  • Resim eklemek
  • Word ve Excel belgesi eklemek
  • Link yaratmak
  • Listelerle çalışmak
  • Tablo eklemek
  • Adobe Flash belgeleri eklemek
 6. Yeni Sayfa Hazırlama
  • Mevcut sayfa kopyalanması
  • Boş web sayfası yaratmak
  • Dreamweaver sablonlarını kullanmak
  • Sayfa özelliklerini ayarlama
 7. Yayınlama
  • Yerel olarak kaydetmek
  • Web sitesine kaydetmek
  • İçeriği gözden geçirilmesi ve test edilmesi
  • Linkleri test etmek
 8. Adobe Contribute’ü Yönetmek
  • Kullanıcı türleri
  • Contribute kullanıcı arayüzü
  • Kullanıcı iş akışları
  • Web sitesi tipleri
  • Contribute Özellikleri
 9. Adobe Contribute’ün Kurulumu
  • Gereksimlerin kontrol edilmesi
  • Ortak ayarların konfigüre edilmesi
  • Web sitesinin topolojisine göre paylaşılan ayarları yerleştirme
  • FTP ya da LAN network bağlantıları ile bağlantı yaratmak
 10. Adobe Contribute ile Web Sitesinin Yönetimi
  • Yönetici olmak
  • Site genelindeki ayarların yapılması
  • İzin grupları oluşturmak
  • Bağlantı anahtarının dışarıya vermek
  • Contribute Özellikleri
 11. Adobe Contribute ve Adobe Dreamweaver
  • Adobe Contribute ile çalışan bir Adobe Dreamweaver sitesi oluşturmak
  • Dreamweaver sitesinde Adobe Contribute’ e yetki vermek
  • Dreamweaver’ı yönetmek
  • Bağlantı anahtarlarını paylaşma

Dreamweaver


Dreamweaver

Dünya üzerindeki web profesyonellerinin tercihi Dreamweaver ile bir web projesin de ihtiyacınız olan herşeyi yapabilirsiniz. Dreamweaver Eğitimi ile gerekli bilgi seviyesine ulaşabilir ve bu eğitimlerle Dreamweaver’ı profesyonelce kullanabilirsiniz.

Dreamweaver’ı da sadece anlatmıyor, web projelerimi geliştirirken aktif olarak kullanıyorum, bu nedenle benim eğitimlerim klasik eğitmenlere göre daha deneyimli ve zengin oluyor diyebilirim. Bu eğitimi İMMİB, kolej öğretmenleri ve Amerikan Hastanesi’ne vermiştim hatırlayabildiğim kadarıyla…

Dreamweaver CS3 Temel Eğitimi

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Dreamweaver CS3 Temel eğitimi, statik html sayfaları geliştirmek için gerekli tüm bilgileri içermektedir. Bu eğitimin sonunda Dreamweaver ile statik bir web sitesi oluşturabilecek ve sitenizi kendi sunucunuzda yayınlayabilecek duruma geleceksiniz.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, web’e adım atmak isteyen amatörler ve  masaüstü tasarım profesyonelleri

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Dreamweaver arayüzü
  • Dreamweaver ve Çalışma ekranları
  • Dreamweaver Araç çubukları ve paneller
 2. Site Tanımı
  • Dreamweaver ile Site tanımı
  • Sunucu türleri
 3. Metinlerle Çalışmak
  • Metin türleri ve özellikleri
  • Listeler
  • Harici metinleri ithal etmek
 4. Tablolar
  • Tablolar ile çalışmak
  • Tablosal veriler
  • Sayfa düzeninde tablo kullanımı
  • Layout modunda çalışmak
  • Expanded modunda çalışmak
 5. Resimler
  • Resimlerle çalışmak
  • Resim türleri
  • Harici düzenleme programları
 6. Linkler
  • Linkler ile çalışmak
  • Lünk türleri
  • Link kavramı
  • Eposta linkleri
 7. CSS
  • CSS nedir?
  • CSS türleri
  • Dreamweaver ile Sayfa içinde CSS kullanımı
  • Dreamweaver ve Harici CSS sayfaları
  • CSS ile tasarım
 8. Davranışlar
  • Ziyaretçi tarafı etkileşim
  • Javascript nedir?
  • Davranış türleri ve kurallar
  • Davaranışları eklemek ve düzenlemek
 9. SPRY
  • Dreamweaver SPRY framework nedir?
  • Dreamweaver SPRY nesneleri eklemek ve düzenlemek
 10. Formlar
  • Formlar ile çalışmak
  • Form temelleri
  • Form bileşenleri
  • Eylem türleri
 11. Çokluortam Bileşenleri
  • Çoklu ortam bilşenleri eklemek
  • Dreamweaver ve Flash Video eklemek
 12. Site Yönetimi
  • Dreamweaver ve Site yönetimi
  • Dreamweaver ve Raporlar
  • Dreamweaver ile Dosya transferler
 13. Yayınlama
  • Dreamweaver ve Yayınlama seçenekleri
  • Dreamweaver ile Sunucu bağlantısı
  • Dreamweaver ile Sitenin yayınlanması

Dreamweaver CS3 Dinamik Eğitimi

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Dreamweaver CS3 Dinamik eğitimi, ASP, PHP ya da CFML ile sunucu taraflı sayfalar geliştirmek isteyenler için tüm gerekli bilgileri içermektedir. Dreamweaver CS3 Dinamik eğitimi ile Dreamweaver CS3’ün görsel arayüzünü kullanarak dinamik sayfalar geliştirebilirsiniz.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, web’e adım atmak isteyen programcılar.

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor ve statik web sayfası geliştirmede bilgi sahibi olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Dreamweaver Arayüzü
  • Dreamweaver Çalışma ekranları
  • Dreamweaver Araç çubukları ve paneller
 2. Dinamik Sayfa Temelleri
  • Dreamweaver ile Site tanımı
  • Sunucu türleri
  • Statik ve Dinamik Sayfalar
  • Dreamweaver ile Test sunucusunu tanımlamak ve test etmek
 3. Veritabanı Temelleri
  • Veritabanlarını Anlamak
  • Temel SQL kuralları
  • Veritabanı yapıları
 4. Database, Bindings panelleri
  • Dreamweaver Panellerine bakış
  • Dreamweaver ile Bir kayıt seti oluşturmak
  • Dreamweaver ile Gelişmiş kayıt setleri oluşturmak
  • Dreamweaver ile Veriyi sayfalarla bağlamak
  • Satırları tekrar etmek
  • Dreamweaver ve Recordset navigation bar’ı kullanmak
  • Dreamweaver Server Debug penceresini kullanmak
 5. Detay Sayfalar Oluşturmak
  • Url parametrelerini anlamak
  • Detay sayfalar oluşturmak
  • Parametre ile veri aktarmak
 6. Arama Arayüzleri
  • Form değişkenlerini anlamak
  • Form ile veri aktarmak
  • Arama için SQL cümleleri yazmak
 7. Veritabanına Veri Eklemek
  • Form oluşturmak ve Dreamweaver Insert Record davranışını kullanmak
  • Dreamweaver Insert Record davranışını kullanmak
  • Form verilerinin geçerliliğini kontrol etmek
 8. Güncelleme Sayfaları Oluşturmak
  • Form oluşturmak ve Dreamweaver Update Record davranışını kullanmak
  • Dreamweaver Update Record sihirbazını kullanmak
 9. Silme Sayfaları Oluşturmak
  • Silme sürecini anlamak
  • Sayfalarınıza silme davranışı eklemek
  • Gizli form alanları
 10. Kullanıcı Adı ve Şifre İşlemleri
  • Dreamweaver ile Kullanıcı girşi sayfaları oluşturmak
  • Dreamweaver ile Kullanıcı adı şifre doğrulama mantığını anlamak
  • Giriş davranışını eklemek
  • Dreamweaver ile Seviyelendirme
  • Dreamweaver ile Sayfalara erişimi engellemek
  • Çıkış davranışını eklemek

ColdFusion


ColdfusionAdobe Coldfusion eğitimleri ile profesyonel web geliştirimcileri Coldfusion 8 ile dinamik, çeşitli veri kaynakları ile çalışabilen, interaktif web siteleri geliştirebilir.

İlk ColdFusion sertifikamı %98 derece ile Macromedia döneminde Pearson VUE’dan almıştım. O zamandan bu zamana her yeni sürümde ColdFusion’u takip ettim ve geliştirdiğimiz web uygulamaları ile ColdFusion’un bir çok özelliğini uygulama fırsatı buldum.  ColdFusion eğitimini Koç Bank başta olmak üzere bir çok kurum ve kişiye verdim. Verdiğim ColdFusion eğitimlerinin içerikleri şöyle:

Coldfusion 8 Temel Eğitim

3 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Adobe Coldfusion 8 Temel Eğimi dinamik web siteleri yaratmak ve web geliştirimcisi olmak isteyen kişiler içindir.

Hedef Kitle

Adobe Coldfusion ile uygulama geliştirmek isteyen geliştirimciler ile dinamik web uygulamarı yaratmak isteyen geliştirimciler

Önşartlar

 • Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gereklidir.
 • Web sunucularının işleyişi hakkında temel bilgi
 • HTML etiketleri ve kullanımları hakkında bilgi
 • Temel SQL (Insert, Update, Delete, Select) komutları hakkında bilgi

Ders Akışı

 1. Coldfusion’a Giriş
  • Dinamik web sayfaları hakkında bilgi
  • Adobe Coldfusion’ı tanıyalım
  • Adobe Dreamweaver kullanımı hakkında bilgi
  • Coldfusion değişkenleri yaratmak
  • Coldfusion değişkenlerinin kullanımı ve görüntülenmesi
  • Dosyaların include edilmesi
  • Kod yorumları ekleme ve düzenleme
  • Kod geliştirilmesinde kullanilan teknik ve tiyolar
 2. Veri Tabanı Içeriğinin Yayınlanması
  • Coldfusion ile veri tabanına bağlanma
  • Verilerin Debug edilmesi
  • Recordset verilerinin tarayıcıda gösterilmesi
  • Dinamik tablo aracının kullanılması
  • Resulset verilerinin kullanılması
  • CurrentRow özelliği
  • Coldfusion fonksiyonlarının kullanılması
 3. Adobe Coldfusion ve Formlar
  • HTML formlarını anlayalım
  • Debug özelliğinin aktif hale getirilmesi
  • Self-Posting formları
  • Form veri gönderiminin kontrol edilmesi
  • Form değişkenlerinin kullanılması
  • Coldfusion Formlarını tanıyalım
 4. Coldfusion ile Arama Sistemleri
  • Dinamik sorgulamalarda form verilerinin kullanılması
  • Form verilerinin korunması
  • Çok kriterli aramalar için dinamik SQL cümleleri oluşturmak
  • Metin aramaları
  • Liste aramaları
 5. Coldfusion ile Derinlemesine Sorgulama
  • Dinamik URL değişkenlerinin kullanımı
  • Detay sayfaları oluşturma
  • Çalışma zamanında PDF oluşturmak
  • Verilerin tab’larda gösterilmesi
 6. Yeni Veri Eklenmesi
  • Veri ekleme için arayüz hazırlanması
  • Veri ekleme için form tasarlanması
  • Coldfusion formlarının kontrolü
  • Veri ekleme akışı ve yönlendirme
 7. Verilerin Güncellenmesi ve Silinmesi
  • Veri tabanı kayıtlarının güncellenmesi
  • Veri güncelleme formlarının oluşturulması
  • Veri güncelleme mantığının oluşturulması
  • Veri tabanından kayıt silmek
  • SQL güvenliğinin sağlanması
 8. Şablonlar ve Yeniden Kod Kullanımı
  • Kodların yeniden kullanılması
  • Kullanıcı temelli etiketlerin kullanılması
  • Kullanıcı temelli fonksiyonların kullanılması
  • Coldfusion Componentleri
 9. Proje ve Güvenlik
  • Web ve güvenlik
  • Application framework kullanımı
  • Application değişkenleri
  • Session kullanım

Coldfusion 8 İleri Eğitim

3 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

İleri düzey Coldfusion Eğitimi web geliştirimcilerin uygulamalarını yaratmak, yönetmek, ölçeklendirmek ve geliştirim sürecini hızlandırmasını amaçlamaktadır. Eğitimde Application Framework, karışık veriler ile çalışmak, Coldfusion Componentleri, Etiket yaratmak, .Net entegrasyonu, PDF dosyaları ile çalışmak, Adobe Livecycle formlarını güncellemek, Resimler ile çalışmak ve benzeri bir çok konu bulunmaktadır.

Hedef Kitle

Coldfusion ile geliştirdiği projeleri, bir sonraki adıma taşımak ve ölçeklendirmek isteyen geliştirimciler.

Önşartlar

 • Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gereklidir.
 • Temel Adobe Coldfusion eğitimini tamamlamış yada benzer düzeyde deneyime sahip olmak
 • CFML etiketleri ve fonksiyonlarına hakim olmak
 • Temel SQL (Insert, Update, Delete, Select) komutları hakkında bilgi

Ders Akışı

 1. Adobe Coldfusion Component’leri
  • Coldfusion componentleri oluşturmak
  • CFC sözdizimi
  • Statik CFC methodlarını çağırmak
  • Application framework kullanımı
  • <cflog> ile loglama
  • Shared Scope değişkenlerinin kilitlenmesi
 2. Liste ve Sorguların Kullanılması
  • Liste yaratmak
  • Listelerin fonksiyonlar ile işlenmesi
  • Sorgu nesneleri
  • Verinin özetlenmesi ve gruplanması
  • Transaksiyonel işlem yürütmek
  • Sorgu sorgulanması
  • <cffile> ile dosya yüklemek
 3. Array ve Structure Kullanımı
  • Array kullanımı
  • Array’lerin fonksiyonlar ile işlenmesi
  • Structure kullanımı
  • Structure’ların fonksiyonlar ile işlenmesi
  • Structure ve döngüler
  • Dahili Coldfusion Data Structure’larının kullanımı
  • Data Structure’larının birleştirilmesi
  • Duplicate komutu ile kompleks verilerin kopyalanması
 4. İleri Düzey Component Kavramları
  • Instance tabanlı component’ler
  • Instance tabanlı component’ler ile etkileşim
  • Componentlere veri atanması
  • Getter/Setter yaklaşımı
  • Component method tetiklenmesinin kısıtlanması
  • Component methodlarının kullanıcı temelli kısıtlanması
  • Coldfusion dahili componentlerinin kullanımı
  • <cfinterface> komutunun kullanımı
 5. Hata Ayıklama ve Gözlemeleme
  • Hata Ayıklama’ya giriş
  • Site boyunca hata ayıklama
  • Uygulama boyunca hata ayıklama
  • Try/Catch methodunun kullanılması
 6. Kod ve İçeriğin Yeniden Kullanılması
  • Kişisel etiket yaratmak
  • Kişisel etiketlerin cağrılması
  • CFML basit yuvalanmış kişisel etiket oluşturmak
  • Coldfusion ve .NET entegrasyonu
  • Web Servisleri oluşturmak
  • Web Servislerini kullanılmak
 7. PDF Dosyaları ve Formlarla Çalışmak
  • Coldfusion ile PDF dökümanı oluşturmak
  • <cfpdf> ile PDF’lerin işlenmesi
  • PDF formlarının ön doldurulması
  • PDF formalarından verinin Coldfusion’a yollanması
 8. Coldfusion ile Dosya ve Veri Üzerinde Çalışmak
  • <cfimage> ile resimler üzerinde çalışmak
  • Resim datalarının okunması ve yazılması
  • Resimlerin işlenmesi
  • Coldfusion ile RSS oluşturmak
 9. Proje Ölçeklemesi
  • Recordset cache’lenmesi
  • Sonuçların <cf_accelerate> ile cache’lenmesi
  • Sayfaların cache’lenmesi
  • Asenkron işleyiş ile sayfaların hızlandırılması