Flash


FlashYeni web dünyasının en güçlü oyuncusu Flash ile tanışmak ya da bilginizi daha ileri götürmek için bu eğitimleri tercih etmelisiniz.

Çalışmalarımda özellikle ActionScript ve Flash Video’ları ve Flash Animasyonlarını sıklıkla kullanıyorum. Flash eğitimini Ankara’dan gelen eğitmen adaylarına vermiştim…

Flash CS3 Temel Eğitimi

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Flash CS3: Temel eğitimi, Flash ile tanışmak ve vektörel temelli animasyonlar yapmak için gerekli tüm içeriği barındırmaktadır.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, animasyon dünyasına adım atmak isteyen amatörler ve  masaüstü tasarım profesyonelleri

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları gerekmektedir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Flash arayüzü
  • Flash çalışma ekranları
  • Flash Araç çubukları ve paneller
 2. Flash ve Çizim Araçları
  • Flash vektörel çizim araçları
  • Flash’da shape araçları ile çalışmak
  • Flash’da dolgular ve çizgiler
  • Flash ve gradientler
  • Flash ve çizgilerin düzenlemesi
 3. Vektörel Çizimler
  • Flash vektörel çizim araçları
  • Flash ve katmanlarla çalışmak
  • Flash’da çizgiler ve dolgular
  • Flash’da metin araçlarını kullanmak
  • Flash efektleri uygulamak
  • Hatları birleştirmek
 4. Animasyon Temelleri
  • Flash’ın zaman çizgisi kavramı
  • Flash’da anahtar kareler ve kareler ile çalışmak
  • Flash dökümanının kare oynatma sayısını belirlemek
  • Flash animasyon araçları
  • Flash’da shape animasyonları (Shape Tween)
 5. Sembollerle Çalışmak
  • Flash sembolleri
  • Flash’da isimlendirme ve ip uçları
  • Flash sembol örnekleri hazırlamak
  • Flash’da semboller ve düzenlenmesi
  • Flash’da buton hazırlamak
  • Flash ve grafik sembolleri
  • Flash’da görünmez butonlar ile çalışmak
 6. Hareket Animasyonları (Motion Tween)
  • Flash hareket ve şekil animasyonları
  • Flash’da motion guide ile animasyon
  • Flash ve maskeler
  • Flash’da filtreler ve blend modlar
 7. Varlıkları İthal Etmek
  • Flash’a bitmap (raster) resimleri eklemek
  • Flash ve vektör grafikler
  • Photoshop, Illustrator ve Fireworks dosyalarını ithal etmek
 8. Actionscript Temelleri
  • Actionscript paneli ve ipuçları
  • Actionscript ile zaman çizgisini kontrol etmek
  • Actionscipt ile Movieclip’leri kontrol etmek
  • Actionscript ile döngü ve durum cümleleri yazmak
  • Actionscript ve linkler
 9. Metinlerle Çalışmak
  • Flash statik ve dinamik metinleri
  • Flash metin girdi kutuları
  • Flash metin alanlarını düzenlemek
  • Flash’a metin yüklemek
 10. Ses ve Video
  • Flash’a ses ithal etmek
  • Flash ve ses sıkıştırması, optimizasyonu
  • Flash’da Actionscript ile sesi kontrol etmek
  • Flash’dan video ithal etmek
  • Flash video optimizasyonu ve sıkıştırma
  • Flash Video: FLV’ler
  • Flash FLV oynatma bileşeni
 11. Yayınlama ve İhraç Etme
  • Flash ile yayınlanabilecek dosya türleri
  • Flash yayınlama ayarları
  • Flash bandwidth profiler
  • Flash için HTML içerik oluşturma
  • Flash ile exe dosyaları oluşturmak
  • Flash ile yayınlama ve optimizasyon

Flash CS3 Gelişmiş Teknikler Eğitimi

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Flash CS3: Gelişmiş Teknikler eğitimi daha önce Flash bilgisi olan kullanıcılar için gelişmiş etkileşim ve XML ile entegrasyon konusunda gerekli bilgileri vermektedir.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, Flash tasarımcıları

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları ve Flash CS3 ve ActionScript konusunda temel bilgilere sahip olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Flash arayüzü
  • Flash çalışma ekranları
  • Flash araç çubukları ve paneller
 2. Flash Uygulamaları
  • Flash ve katmanlar
  • Flash ve Movieclipler
  • Flash’da harici actionscript dosyaları ile çalışmak
  • Flash class’ları
  • Flash ve dinamik değişkenler
  • Flash’da movieclip class’ını genişletmek
 3. XML ile Çalışmak
  • Flash ve XML
  • XML ile Flash’ı kullanmak
  • XML verileri ile çalışmak
  • Satırları tekrar etmek
 4. Metinlerle Çalışmak
  • Flash metinleri ve gelişmiş Anti-Alias özellikleri
  • TextFormat actionscript class’ı
  • Flash’da CSS ile biçimlendirme
 5. Grafik Yükleme İşlemleri
  • Anlık kod geliştirme
  • Flash’a harici medya yüklemek
  • Flash’da Listener ve Event Handler’lar
  • MovieClipLoader event handler
  • EmptyMovieClip()
  • MovieClipleri eklemek
 6. Flash animasyonlarını actionscript ile yeniden eşfetmek
  • ActionScript ile animasyon
  • Fare konumu
  • ActionScript ile maskeler ve easing
 7. ActionScript ile Gelişmiş Animasyon
  • Actionscript Tween class
  • Actionscript Tween class olayları
  • Actionscript Transition class
 8. Actionscript ile Stiller ve Skinler
  • Flash bileşenlerini stillemek
  • Flash bileşenlerin görünüşlerini düzenlemek

Flash CS3 Video Geliştirme Eğitimi

2 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Flash CS3: Video Geliştirme eğitimi, Flash ile yeni nesil FLV videoları oluşturmak için gerekli içeriği içermektedir.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, Flash geliştiricileri, animasyon dünyasına adım atmak isteyen amatörler ve  masaüstü tasarım profesyonelleri

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları ve Flash CS3 ve ActionScript ile ilgili ileri seviye bilgiye sahip olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Flash arayüzü
  • FlashçÇalışma ekranları
  • Flash araç çubukları ve paneller
 2. Video Yakalama ve İşleme
  • Video çekimini planlamak
  • Video yakalamak
  • Videoyu düzenlemek
 3. Video Sıkıştırma
  • Kaynak dosyalarla çalışmak
  • Video bit oranlarını anlamak
  • Flash Player versiyonları ve Codec opsiyonları
  • Video sıkıştırmayı tanımlamak
  • FLV: Flash video dosyalarını oluşturmak
 4. Video Playback Bileşenini Kullanmak
  • Flash Video’yu Dreamweaver ile birleştirmek
  • Flash CS3 video bileşenleri kullanmak
  • FLV ve Cue Points ile çalışmak
  • Flash Video’yu sahneye dinamik olarak yerleştirmek
  • Flash Video bileşeni arayüzünü düzenlemek
  • Özelleştirilmiş Flash Video bileşeni arayüzleri kullanmak
 5. Özelleştirilmiş Flash Medya Oynatıcı Arayüzleri Oluşturmak
  • Flash Video Nesneleri ile çalışmak
  • Actionscript ile NetConnection ve NetStream nesneleri ile çalışmak
  • Flash Video ve basit oynatma kontrolleri
  • Flash Video meta bilgisini okumak
  • Flash Video meta bilgisine cevap vermek
 6. Çoklu bit oranları ile çalışmak
  • Bitrate stratejileri
  • Flash SMIL dosyalarını oluşturmak
  • Flash Videosu için gerekli bant genişliğini hesaplamak
  • Flash ve dinamik buffer özelliği
 7. Video’dan Daha Fazlası
  • Flash Video meta bilgisini ve Cue Points kullanarak navigasyon
  • Flash ile Video olayları
  • Flash ile video banner oluşturmak
  • Flash ve captioning’i zamanlı XML ile kontrol etmek
  • FLVPlayback ve Captioning’i kullanmak
  • Flash Videolarında’da alfa kanalını kullanmak
 8. Uygulamalı Video Deneyimi
  • Flash Video’nun oluşturulması
  • Flash Video ve yayın stratejileri
  • Flash Video ve JavaScript

Flash CS3: ActionScript 3.0 Eğitimi

3 gün / Eğitmen Eşliğinde / Her öğrenciye 1 bilgisayar

Platform

Microsoft Windows XP

Eğitim Tanımı

Flash CS3: ActionScript 3.0 eğitimi, Flash’ın yeni gelişmiş diline başlangıç yapmanız için en önemli bilgileri ve tecrübeyi içermektedir. Aynı zamanda eski versiyonundan birçok değişiklik içerdiği için ActionScript 2.0 kullanıcıları içinde önemli bilgiler içermektedir.

Hedef Kitle

Web tasarımcıları, Flash geliştiricileri, ActionScript 2.0 geliştiricileri

Önşartlar

Bu eğitime katılacak kişilerin Windows, Microsoft Office programlarını kullanabiliyor olmaları ve Flash CS3 ile ilgili ileri seviye bilgiye sahip olmaları gereklidir.

Ders Akışı

 1. Başlangıç
  • Flash arayüzü
  • Flash çalışma ekranları
  • Flash araç çubukları ve paneller
 2. ActionScript’i Anlamak
  • ActionScript versiyonları arasındaki farklılıklar
  • ActionScript elemanları
 3. ActionScript ile İletişim Kurmak
  • Actionscript iel movieclip’lerle çalışmak
  • Movieclip özellikleri actionscript ile düzenlemek
  • Actionscript ve değişkenler
  • Actionscript veri türlerini belirlemek
  • Trace cümleciklerini kullanmak
 4. Fonksiyonlar
  • Actionscript ve fonksiyonlar
  • Actionscript ve Metodlar
  • Actionscript ile özel fonksiyon yazmak
  • Actionscript modüler fonksiyonlarını anlamak
  • Fonsiyonlardan veri çıktısı almak
 5. Olaylara Cevap Vermek
  • Actionscript olaylarını (Events) anlamak
  • Actionscript metodlarını kullanmak
  • EventListener
  • EventHandler
  • Fare olaylarına cevap vermek
  • Klave olaylarına cevap vermek
  • Linkleri oluşturmak
  • ActionScript ile animasyon
 6. Class’ları Anlamak
  • Actionscript ile özel class yazmak
  • Actionscript ile varolan class’ları genişletmek
  • Class nesnesini zaman çizgisine eklemek
  • Actionscript doküman class’ları
 7. Karar Yapıları
  • Actionscript ve karar ifadeleri
  • Karar ifadelerini yazmak ve düzenlemek
  • Actionscript ile döngüler oluşturmak
 8. ActionScript ile Matematik
  • Actionscript ve Math class’ları
  • Temel matematik işleçleri
  • Actionscript ile rastgele sayılar oluşturmak
  • Actionscript ile sayıları yuvarlamak
 9. Metinler ve Dizelerle Çalışmak
  • Actionscript ile metin alanları oluşturmak
  • Actionscript ile Metin alanlarını düzenlemek
  • Actionscript ile harici metin yüklemek
  • Actionscript’da dizelerle çalışmak
 10. ActionScript ile Grafik ve Animasyon
  • Kod ile yazmak
  • Actionscript ile renk geçişleri oluşturmak
  • Actionscript ile geçişleri anime etmek
  • Actionscript ve filtreler
 11. Çokluortam ile Çalışmak
  • Actionscript ile harici resimleri ve SWF’leri yüklemek
  • Actionscript ile sesleri yüklemek
  • Actionscript ile yüklenmiş SWF’ler ile iletişim
  • Sesleri ActionScript ile kontrol etmek
  • Actionscript ile video oynatımını kontrol etmek
 12. Gelişmiş Etkileşim
  • Actionscript ve sürükle bırak class’ları
  • Actionscript ve çarpışmalar
  • Çarpışmalara cevap vermek
  • Nesneleri sahne üzerene actionscript ile rastgele yerleştirmek
Reklam

Flash” üzerine 2 yorum

 1. aristo dedi ki:

  Selamün aleyküm Murat, inceliyorum senin siteyi, güzel olmuş harikasın…
  Etkilendim doğrusu.

  Başarılarının devamını dilerim, Sağlıcakla.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s