Geometrik Ortalama


Girilen sayıların geometrik ortalamasını alan uygulama aşağıdadır:


double tane;
do
{
Console.Write("Kaç adet sayının geometrik ortalamasını almak istiyorsunuz: ");
tane = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (tane <= 0)
{
Console.WriteLine("Lütfen pozitif bir tamsayı giriniz.");
}
} while (tane <= 0);
double sonuc = 1;
double sayi;
for (int i = 0; i < tane; i++)
{
Console.Write("Lütfen {0}. sayıyı giriniz: ", i + 1);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sonuc = sonuc* sayi;
}
sonuc = Math.Pow(sonuc, (1 / tane));
Console.WriteLine("Girmiş olduğunuz sayıların geometrik ortalaması: {0}",sonuc );
Console.WriteLine("Programdan çıkmak için lütfen bir tuşa basınız.");
Console.ReadKey();

Reklam

Eurecert


Türkiye Beyazay Derneği’nin kurumlara Uluslar arası Erişilebilirlik Sertifikası vermeye yönelik bir projesi var, adı Eurecert. Bu projenin yönetim yazılımını ASP.NET MVC ve SQL Server ile geliştirdik. Yazılım şu an kullanımda. Kısa zamanda hazırladığımız yazılım kurumların, kurumlara verilecek sertifika ve eğitim hizmetlerinin yönetimini sağlıyor.

Eurecert projesi hakkında bilgi almak için http://www.eurecert.com.tr/ adresine gidebilirsiniz.