ASP.NET Core’a Giriş


ASP.NET Core, klasik ASP.NET’in yeni baştan tasarlanmış halidir.

ASP.NET Core Nedir?

ASP.NET Core modern bulut tabanlı internet bağlantılı uygulamaları örneğin web uygulamaları, IoT uygulamaları ve mobil backend’leri hazırlamak için yeni bir açık kaynak kodlu, platform bağımsız framework’tür. ASP.NET Core uygulamaları .NET Core veya tam .NET Framework üzerinde çalışabilir. Minimum yüklemeli modüler bileşenler içerir ve böylece çözümlerinizi inşa ederken esnekliğinizi korursunuz. ASP.NET Core uygulamalarını Windows, Mac ve Linux üzerinde platform bağımsız olarak geliştirebilir ve çalıştırabilirsiniz. ASP.NET Core, GitHub‘ta açık kaynaktır.

Visual Studio 2015 Community Edition Update 3’ü yükleyerek ASP.NET Core’da geliştirim yapmaya başlayabilirsiniz.

ASP.NET Core ile aşağıdaki temel geliştirmeleri elde edersiniz:

 • Web UI ve web API’leri geliştirmek için birleştirilmiş öykü
 • Modern istemci-tarafı çatılar ve geliştirim iş akışlarının entegarasyonu
 • Bulut-hazır ortam-tabanlı yapılandırma sistemi
 • Dahili dependency injection
 • Yeni hafif-ağırlıklı modüler HTTP request pipeline
 • IIS üzerinde ve işleminiz içinde kendi kendine barındırabilme imkanı
 • .NET Core üzerinde inşa edildi ki .NET Core gerçek yanyana uygulama versiyonlamayı destekler
 • Tamamen NuGet paketleri olarak dağıtılır
 • Modern web geliştirimini basitleştiren yeni araçlar
 • Windows, Mac ve Linux üzerinde platform-bağımsız ASP.NET uygulamaları build edin ve çalıştırın
 • Açık kaynak kodlu ve topluluk odaklı

ASP.NET Core MVC’yi kullanarak web UI ve web API’ler yapın

 • Model-View-Controller (MVC) patern’ini takip eden iyi düşünülmüş ve test edilebilir web uygulamaları oluşturabilirsiniz
 • Birden fazla biçimi destekleyen HTTP hizmetleri yapabilirsiniz ve içerik çevirmeye tam destekle sahip olabilirsiniz
 • Razor, View’ları oluşturmak için üretken bir dil sağlar
 • Tag Helper’ları Razor dosyaları içinde HTML elemanlarını oluşturmaya ve render’lamaya katılmak için sunucu-taraflı kodu mümkün kılar
 • Özel ve dahili biçimleyicileri (JSON, XML) kullanarak içerik çevirme için tam destekle HTTP hizmetleri oluşturabilirsiniz.
 • Model Binding, HTTP taleplerinden action metot parametrelerine veriyi otomatik olarak eşleştirir
 • Model Validation, otomatik olarak istemci ve sunucu taraflı geçerlilik denetimini gerçekleştirir.
Reklam