Mission: Hello World DApp!


Benim açımdan Decentralized uygulamalar, decentralized no-sql veritabanları üzerinde kodları bulunan uygulamalardır. Bir decentralized uygulama hazırlamak için yapılması gerekenlerle ilgili daha önce makale kaleme almıştım. Güncellenmiş bilgileri revizyon yapıyorum: Centerelized Hükümet Uygulama Hükümet DApp’ın klasik bir sanal sunucuda çalışan bir MEAN uygulama olarak tasarlanması, ve decentrelized Firebase veritabanlarında DApp uygulamalarını koşturması önemli bir performans avantajı sağlar. … More Mission: Hello World DApp!