Ethereum Özel Ağı Nasıl Oluşturulur?


IBFT 2.0 kullanarak özel bir ağ oluşturun

Özel bir ağ, test için yapılandırılabilir bir ağ sağlar. Bu özel ağ, IBFT 2.0 (yetki kanıtı) konsensüs protokolünü kullanır .

Bu öğreticideki adımlar, yalıtılmış, ancak korunmayan veya güvenli olmayan bir Ethereum özel ağı oluşturur. Özel ağı uygun şekilde yapılandırılmış bir güvenlik duvarının arkasında çalıştırmanızı öneririz.

Bu öğretici, yalnızca eğitim amaçlı olarak IBFT 2.0 kullanarak özel bir ağ yapılandırır. IBFT 2.0, Bizans hatasına dayanıklı olmak için 4 doğrulayıcı gerektirir.

Önkoşullar

Adımlar

Sayfanın sağ tarafında, dört düğümlü IBFT 2.0 kullanarak özel bir ağ oluşturma adımları listelenmiştir. Dört düğümün tümü doğrulayıcıdır.

1. Dizinler oluşturun

Her düğüm, blok zinciri verileri için bir veri dizini gerektirir.

Özel ağınız için, dört düğümün her biri için dizinler ve her düğüm için bir veri dizini oluşturun:

IBFT-Network/
├── Node-1
│   ├── data
├── Node-2
│   ├── data
├── Node-3
│   ├── data
└── Node-4
  ├── data

2. Bir yapılandırma dosyası oluşturun

Yapılandırma dosyası, IBFT 2.0 oluşum dosyasını ve üretilecek düğüm anahtar çifti sayısını tanımlar.

Yapılandırma dosyasında iç içe geçmiş iki JSON düğümü vardır. İlki, Besu’nun ortaya çıkan başlangıç ​​dosyasında otomatik olarak oluşturduğu dize genesis dışında, IBFT 2.0 oluşum dosyasını tanımlayan özelliktir. İkincisi extraData, blockchain üretilecek anahtar çifti sayısını tanımlayan özelliktir.

Aşağıdaki yapılandırma dosyası tanımını ibftConfigFile.json adlı bir dosyaya kopyalayın ve IBFT-Network dizinine kaydedin:

{
 "genesis": {
  "config": {
   "chainId": 1337,
   "berlinBlock": 0,
   "ibft2": {
    "blockperiodseconds": 2,
    "epochlength": 30000,
    "requesttimeoutseconds": 4
   }
  },
  "nonce": "0x0",
  "timestamp": "0x58ee40ba",
  "gasLimit": "0x47b760",
  "difficulty": "0x1",
  "mixHash": "0x63746963616c2062797a616e74696e65206661756c7420746f6c6572616e6365",
  "coinbase": "0x0000000000000000000000000000000000000000",
  "alloc": {
   "fe3b557e8fb62b89f4916b721be55ceb828dbd73": {
    "privateKey": "8f2a55949038a9610f50fb23b5883af3b4ecb3c3bb792cbcefbd1542c692be63",
    "comment": "private key and this comment are ignored. In a real chain, the private key should NOT be stored",
    "balance": "0xad78ebc5ac6200000"
   },
   "627306090abaB3A6e1400e9345bC60c78a8BEf57": {
    "privateKey": "c87509a1c067bbde78beb793e6fa76530b6382a4c0241e5e4a9ec0a0f44dc0d3",
    "comment": "private key and this comment are ignored. In a real chain, the private key should NOT be stored",
    "balance": "90000000000000000000000"
   },
   "f17f52151EbEF6C7334FAD080c5704D77216b732": {
    "privateKey": "ae6ae8e5ccbfb04590405997ee2d52d2b330726137b875053c36d94e974d162f",
    "comment": "private key and this comment are ignored. In a real chain, the private key should NOT be stored",
    "balance": "90000000000000000000000"
   }
  }
 },
 "blockchain": {
  "nodes": {
   "generate": true,
   "count": 4
  }
 }
}

Özel bir ağ için yapılandırma dosyası oluştururken en son kilometre taşını belirtmenizi öneririz. Bu, en güncel protokolü kullanmanızı ve en yeni işlem kodlarına erişiminizi sağlar.

Mainnet veya herhangi bir genel ağ üzerindeki genesis dosyasındaki hesapları test dışında kullanmayın. Özel anahtarlar görüntülenir, bu da hesapların güvenli olmadığı anlamına gelir.

3. Düğüm anahtarları ve bir genesis dosyası oluşturun

IBFT-Network, Dizininde düğüm anahtarını ve genesis dosyasını oluşturun:

Mac os işletim sistemi:

besu operator generate-blockchain-config --config-file=ibftConfigFile.json --to=networkFiles --private-key-file-name=key

Besu, networkFiles dizininde aşağıdakileri oluşturur:

 • genesis.json– Dört düğümü belirten extraData özelliği içeren genesis dosyası doğrulayıcılardır.
 • Düğüm adresi kullanılarak adlandırılan ve her düğüm için genel ve özel anahtarı içeren her düğüm için bir dizin.
networkFiles/
├── genesis.json
└── keys
  ├── 0x438821c42b812fecdcea7fe8235806a412712fc0
  │   ├── key
  │   └── key.pub
  ├── 0xca9c2dfa62f4589827c0dd7dcf48259aa29f22f5
  │   ├── key
  │   └── key.pub
  ├── 0xcd5629bd37155608a0c9b28c4fd19310d53b3184
  │   ├── key
  │   └── key.pub
  └── 0xe96825c5ab8d145b9eeca1aba7ea3695e034911a
    ├── key
    └── key.pub

4. genesis dosyasını IBFT-Network dizinine kopyalayın

genesis.json dosyasını IBFT-Network dizinine kopyalayın.

5. Düğüm özel anahtarlarını düğüm dizinlerine kopyalayın

Her düğüm için, anahtar dosyalarını o düğümün data dizinine kopyalayın

IBFT-Network/
├── genesis.json
├── Node-1
│   ├── data
│  │    ├── key
│  │    ├── key.pub
├── Node-2
│   ├── data
│  │    ├── key
│  │    ├── key.pub
├── Node-3
│   ├── data
│  │    ├── key
│  │    ├── key.pub
├── Node-4
│  ├── data
│  │    ├── key
│  │    ├── key.pub

6. İlk düğümü bootnode olarak başlatın

Node-1 dizininde, Düğüm-1’i başlatın:

Mac os işletim sistemi

besu --data-path=data --genesis-file=../genesis.json --rpc-http-enabled --rpc-http-api=ETH,NET,IBFT --host-allowlist="*" --rpc-http-cors-origins="all"

Komut satırı:

 • --data-path seçeneği kullanarak Düğüm-1 için veri dizinini belirtir.
 • --rpc-http-enabled seçeneği kullanarak JSON-RPC API’sini etkinleştirir.
 • --rpc-http-api seçeneği kullanarak ETH, NET ve IBFT API’lerini etkinleştirir.
 • --host-allowlist seçeneği kullanarak HTTP JSON-RPC API’sine tüm ana bilgisayar erişimini etkinleştirir.
 • --rpc-http-cors-origins seçeneği kullanarak HTTP JSON-RPC API aracılığıyla düğüme tüm etki alanı erişimini etkinleştirir.

Düğüm başladığında kodlama URL’si görüntülenir. Aşağıdaki adımlarda Node-1’i bootnode olarak belirtmek için kodlama URL’sini kopyalayın.

Düğüm 1 Kodlama URL'si

7. Düğüm-2’yi başlatın

Başka bir terminal başlatın, Node-2 dizinine geçin ve Node-1’i bootnode olarak başlatırken kopyalanan Node-1 kodlama URL’sini belirterek Node-2’yi başlatın:

Mac os işletim sistemi:

besu --data-path=data --genesis-file=../genesis.json --bootnodes=<Node-1 Enode URL> --p2p-port=30304 --rpc-http-enabled --rpc-http-api=ETH,NET,IBFT --host-allowlist="*" --rpc-http-cors-origins="all" --rpc-http-port=8546

Komut satırı şunları belirtir:

 • --data-path seçeneği kullanan Düğüm-2 için veri dizini.
 • --p2p-port seçeneği kullanarak P2P keşfi için Düğüm-1’e farklı bir bağlantı noktası.
 • --rpc-http-port seçeneği kullanarak HTTP JSON-RPC için Node-1’e farklı bir bağlantı noktası .
 • --bootnodes seçeneği kullanan Düğüm-1’in kodlama URL’si.
 • Düğüm-1 için diğer seçenekler.

8. Düğüm-3’ü başlatın

Başka bir terminal başlatın, Node-3 dizine geçin ve Node-1’i bootnode olarak başlatırken kopyalanan Node-1 kodlama URL’sini belirterek Node-3’ü başlatın:

Mac os işletim sistemi:

besu --data-path=data --genesis-file=../genesis.json --bootnodes=<Node-1 Enode URL> --p2p-port=30305 --rpc-http-enabled --rpc-http-api=ETH,NET,IBFT --host-allowlist="*" --rpc-http-cors-origins="all" --rpc-http-port=8547

Komut satırı şunları belirtir:

 • --data-path seçeneği kullanan Düğüm-3 için veri dizini.
 • --p2p-port seçeneği kullanarak P2P keşfi için Node-1 ve Node-2’ye farklı bir bağlantı noktası.
 • --rpc-http-port HTTP JSON-RPC için Düğüm-1 ve Düğüm-2’ye farklı bir bağlantı noktası seçeneği kullanılarak.
 • Düğüm-2 için olduğu gibi bootnode.
 • Düğüm-1 için diğer seçenekler.

9. Düğüm-4’ü başlatın

Başka bir terminal başlatın, Node-4 dizinine geçin ve Node-1’i bootnode olarak başlatırken kopyalanan Node-1 kodlama URL’sini belirterek Node-4’ü başlatın:

Mac os işletim sistemi

besu --data-path=data --genesis-file=../genesis.json --bootnodes=<Node-1 Enode URL> --p2p-port=30306 --rpc-http-enabled --rpc-http-api=ETH,NET,IBFT --host-allowlist="*" --rpc-http-cors-origins="all" --rpc-http-port=8548

Komut satırı şunları belirtir:

 • --data-path Seçeneği kullanan Düğüm-4 için veri dizini.
 • --p2p-port seçeneği kullanarak P2P keşfi için Node-1, Node-2 ve Node-3’e farklı bir bağlantı noktası.
 • --rpc-http-port seçeneği kullanarak HTTP JSON-RPC için Node-1, Node-2 ve Node-3’e farklı bir bağlantı noktası.
 • Düğüm-2 için olduğu gibi bootnode.
 • Düğüm-1 için diğer seçenekler.

10. Özel ağın çalıştığını onaylayın

Başka bir terminal başlatın, JSON-RPC API ibft_getvalidatorsbyblocknumber yöntemini çağırmak için curl kullanın ve ağın dört doğrulayıcıya sahip olduğunu onaylayın:

curl -X POST --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"ibft_getValidatorsByBlockNumber","params":["latest"], "id":1}' localhost:8545

Sonuç, dört doğrulayıcıyı görüntüler:

{
 "jsonrpc" : "2.0",
 "id" : 1,
 "result" : [ "0x1e326b6da177ede2d3eb6d7247bd9f6901d40234", "0x4aaac297fefe4466ebcb0b23ab90c5f466b11556", "0xa267ead2e91e1673e0943b925176b51d9cd4f6d2", "0xe3e680bc0ff485d1d415a384721f19e0db65fea7" ]
}

Besu’nun blok ürettiğini doğrulamak için günlüklere bakın:

2020-12-21 07:22:17.883+10:00 | EthScheduler-Workers-0 | INFO | PersistBlockTask | Imported #1 / 0 tx / 0 om / 0 (0.0%) gas / (0xde088192f27ca376eea969cb7a4a1de445bd923fde0444194c88e630f7705584) in 0.010s. Peers: 4
2020-12-21 07:22:19.057+10:00 | pool-8-thread-1 | INFO | IbftRound | Importing block to chain. round=ConsensusRoundIdentifier{Sequence=2, Round=0}, hash=0x2ca2652fa79ae2b3b6aadcfb13d5d362ffd6207c3b5ae47971e04eb9d05deaa9
2020-12-21 07:22:21.044+10:00 | pool-8-thread-1 | INFO | IbftRound | Importing block to chain. round=ConsensusRoundIdentifier{Sequence=3, Round=0}, hash=0x5d9a06cd17127712cfae7d1c25f705f302e146f4b64a73de3c814e1b5a3f9a16
2020-12-21 07:22:23.049+10:00 | pool-8-thread-1 | INFO | IbftRound | Importing block to chain. round=ConsensusRoundIdentifier{Sequence=4, Round=0}, hash=0x843981375f4cb2bb0f33a09b647ac27da5df2c539d940d8344c907eede57829c
2020-12-21 07:22:25.060+10:00 | pool-8-thread-1 | INFO | IbftRound | Importing block to chain. round=ConsensusRoundIdentifier{Sequence=5, Round=0}, hash=0x82b2069961d9185f7857cad1123de72d715729e122441335db486ea436834d6e

Anahtar dosyaları adım 5’te doğru dizine kopyalanmadıysa, ağ blok üretmeye başlamaz.

Her düğüm için günlükler, genel anahtarın şu dizinden yüklendiğini belirtmelidir data/key:

2020-12-21 07:16:18.360+10:00 | main | INFO | KeyPairUtil | Loaded public key 0xe143eadaf670d49afa3327cae2e655b083f5a89dac037c9af065914a9f8e6bceebcfe7ae2258bd22a9cd18b6a6de07b9790e71de49b78afa456e401bd2fb22fc from <path to network>/IBFT-Network/Node-1/data/key

Anahtarlar doğru dizine kopyalanmadıysa, Besu başlatırken bir anahtar oluşturur:

2020-12-21 07:33:11.458+10:00 | main | INFO | KeyPairUtil | Generated new public key 0x1a4a2ade5ebc0a85572e2492e0cdf3e96b8928c75fa55b4425de8849850cf9b3a8cad1e27d98a3d3afac326a5e8788dbe6cc40249715c92825aebb28abe3e346 and stored it to <path to network>/IBFT-Network/Node-1/data/key

Yeni bir anahtar oluşturulduysa, yapılandırmada belirtilen doğrulayıcı anahtar, oluşturulan anahtarla eşleşmez ve düğüm, blok oluşturmaya katılamaz.

Sonraki adımlar

Doğrulayıcıları kaldırmak veya eklemek için IBFT API’sini kullanın .

Düğümleri doğrulayıcı olarak eklemek veya kaldırmak için düğüm adresine ihtiyacınız vardır. Her düğüm için oluşturulan dizin, ad olarak düğüm adresine sahiptir.

Bu öğretici, yalnızca eğitim amaçlı olarak IBFT 2.0 kullanarak özel bir ağ yapılandırır. IBFT 2.0, Bizans hatasına dayanıklı olmak için dört doğrulayıcı gerektirir .

Hesapları MetaMask’a aktarın ve işlemleri Hızlı Başlangıç ​​eğitiminde açıklandığı gibi gönderin.

Besu özel anahtar yönetimini desteklemez .

Düğümleri durdur

Özel ağı kullanmayı bitirdiğinizde, her terminal penceresinde Ctrl+c kullanarak tüm düğümleri durdurun.

Not:

Gelecekte IBFT 2.0 ağını yeniden başlatmak için 6’dan başlayın. First Node’u Bootnode olarak başlatın.

Kaynak: https://besu.hyperledger.org/en/stable/private-networks/tutorials/ibft/

Reklam

Java’da Spring Boot ile WebSocket Uygulaması


Bu makale, bir tarayıcı ile bir sunucu arasında ileri geri mesaj gönderen bir “Merhaba dünya” uygulaması oluşturma sürecinde size yol gösterir. WebSocket, TCP’nin üzerinde ince, hafif bir katmandır. Bu, mesajları gömmek için “alt protokoller” kullanmayı uygun hale getirir. Makalemizde etkileşimli bir web uygulaması oluşturmak için Spring ile STOMP mesajlaşmasını kullanıyoruz. STOMP, alt düzey WebSocket üzerinde çalışan bir alt protokoldür.

Ne inşa edeceğiz?

Bir kullanıcının adını taşıyan bir mesajı kabul eden bir sunucu oluşturacağız. Yanıt olarak sunucu, istemcinin abone olduğu bir kuyruğa selamlama gönderecektir.

Neye ihtiyacımız var?

Bu makale nasıl tamamlanır?

Spring’e Başlarken kılavuzlarının çoğunda olduğu gibi, sıfırdan başlayıp her adımı tamamlayabilir veya zaten aşina olduğunuz temel kurulum adımlarını atlayabilirsiniz. Her iki durumda da, sonunda çalışan bir kod elde edersiniz.

Sıfırdan başlamak için Spring Initializr ile Başlatma’ya geçin .

Temel bilgileri atlamak için aşağıdakileri yapın:

Bitirdiğinizde, sonuçlarınızı içindeki kodla karşılaştırabilirsiniz gs-messaging-stomp-websocket/complete.

Spring Initializr ile Başlamak

Önceden başlatılmış projeyi kullanabilir ve bir ZIP dosyası indirmek için Oluştur’a tıklayabilirsiniz. Bu proje, bu eğitimdeki örneklere uyacak şekilde yapılandırılmıştır.

Projeyi manuel olarak başlatmak için:

 1. https://start.spring.io adresine gidin. Bu hizmet, bir uygulama için ihtiyaç duyduğunuz tüm bağımlılıkları çeker ve kurulumun çoğunu sizin yerinize yapar.
 2. Gradle veya Maven’i ve kullanmak istediğiniz dili seçin. Bu makale Java’yı seçtiğinizi varsayar.
 3. Bağımlılıklar’a tıklayın ve Websocket’ı seçin.
 4. Oluştur’u tıklayın.
 5. Seçimlerinizle yapılandırılmış bir web uygulamasının arşivi olan ortaya çıkan ZIP dosyasını indirin.
IDE’niz Spring Initializr entegrasyonuna sahipse, bu işlemi IDE’nizden tamamlayabilirsiniz.
Ayrıca projeyi Github’dan çatallayabilir ve IDE’nizde veya başka bir düzenleyicide açabilirsiniz.

Bağımlılıklar Ekleme

Spring Initializr, bu durumda ihtiyacınız olan her şeyi sağlamaz. Maven için aşağıdaki bağımlılıkları eklemeniz gerekir:

<dependency>
 <groupId>org.webjars</groupId>
 <artifactId>webjars-locator-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.webjars</groupId>
 <artifactId>sockjs-client</artifactId>
 <version>1.0.2</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.webjars</groupId>
 <artifactId>stomp-websocket</artifactId>
 <version>2.3.3</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.webjars</groupId>
 <artifactId>bootstrap</artifactId>
 <version>3.3.7</version>
</dependency>
<dependency>
 <groupId>org.webjars</groupId>
 <artifactId>jquery</artifactId>
 <version>3.1.1-1</version>
</dependency>

Aşağıdaki kod, tamamlanmış pom.xml dosyasını gösterir:

<?xml version="1.0" kodlama="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<ebeveyn>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>3.0.0</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<groupId>com.example</groupId>
	<artifactId>messaging-stomp-websocket-complete</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<name>messaging-stomp-websocket-complete</name>
	<description>Demo project for Spring Boot</description>
	<properties>
		<java.version>17</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-websocket</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.webjars</groupId>
			<artifactId>webjars-locator-core</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.webjars</groupId>
			<artifactId>sockjs-client</artifactId>
			<version>1.0.2</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.webjars</groupId>
			<artifactId>stomp-websocket</artifactId>
			<version>2.3.3</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.webjars</groupId>
			<artifactId>bootstrap</artifactId>
			<version>3.3.7</version>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.webjars</groupId>
			<artifactId>jquery</artifactId>
			<version>3.1.1-1</version>
		</dependency>

		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
	</dependencies>

	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<groupId>org.springframework.boot</groupId>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>

</project>

Eğer Gradle’ı kullanıyorsanız, aşağıdaki bağımlılıkları da eklemelisiniz:

implementation 'org.webjars:webjars-locator-core'
implementation 'org.webjars:sockjs-client:1.0.2'
implementation 'org.webjars:stomp-websocket:2.3.3'
implementation 'org.webjars:bootstrap:3.3.7'
implementation 'org.webjars:jquery:3.1.1-1'

Aşağıdaki kod tamamlanmış build.gradle dosyasını gösterir:

plugins {
	id 'org.springframework.boot' version '3.0.0'
	id 'io.spring.dependency-management' version '1.1.0'
	id 'java'
}

group = 'com.example'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
sourceCompatibility = '17'

repositories {
	mavenCentral()
}

dependencies {
	implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-websocket'
	implementation 'org.webjars:webjars-locator-core'
	implementation 'org.webjars:sockjs-client:1.0.2'
	implementation 'org.webjars:stomp-websocket:2.3.3'
	implementation 'org.webjars:bootstrap:3.3.7'
	implementation 'org.webjars:jquery:3.1.1-1'
	testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'
}

test {
	useJUnitPlatform()
}

Kaynak Temsili Sınıf Oluşturma

Artık projeyi kurduğunuza ve sistemi kurduğunuza göre, STOMP mesaj hizmetinizi oluşturabilirsiniz.

Hizmet etkileşimlerini düşünerek sürece başlayın.

Hizmet, gövdesi bir JSON nesnesi olan bir STOMP iletisinde ad içeren iletileri kabul edecektir. Ad Fred ise, mesaj aşağıdakine benzer:

{
  "name": "Fred"
}

Adı taşıyan mesajı modellemek için, aşağıdaki kodda gösterildiği gibi, bir name özelliği ve buna karşılık gelen bir metodu olan düz, eski bir Java nesnesi oluşturabilirsiniz:

getName() src/main/java/com/example/messagingstompwebsocket/HelloMessage.java

package com.example.messagingstompwebsocket;

public class HelloMessage {

 private String name;

 public HelloMessage() {
 }

 public HelloMessage(String name) {
  this.name = name;
 }

 public String getName() {
  return name;
 }

 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }
}

Mesajı aldıktan ve adı çıkardıktan sonra hizmet, bir selamlama oluşturarak ve bu selamlamayı istemcinin abone olduğu ayrı bir kuyrukta yayınlayarak işleyecektir. Karşılama ayrıca, aşağıdaki kodda gösterildiği gibi bir JSON nesnesi olacaktır:

{
  "content": "Hello, Fred!"
}

Karşılama temsilini modellemek için, aşağıdaki kodda gösterildiği gibi, bir content özelliği ve buna karşılık gelen bir metodu olan başka bir düz eski Java nesnesi ekleyin:

getContent() src/main/java/com/example/messagingstompwebsocket/Greeting.java

package com.example.messagingstompwebsocket;

public class Greeting {

 private String content;

 public Greeting() {
 }

 public Greeting(String content) {
  this.content = content;
 }

 public String getContent() {
  return content;
 }

}

Spring, Greeting tür örneklerini otomatik olarak JSON’a sıralamak için Jackson JSON kitaplığını kullanacaktır.

Ardından, merhaba mesajını almak ve bir karşılama mesajı göndermek için bir denetleyici oluşturacaksınız.

İleti İşleme Denetleyicisi Oluşturma

Spring’in STOMP mesajlarıyla çalışma yaklaşımında, STOMP mesajları @Controller sınıflara yönlendirilebilir. Örneğin, GreetingController, aşağıdaki kodda (src/main/java/com/example/messagingstompwebsocket/GreetingController.java) gösterildiği gibi, hedefe giden mesajları işlemek için eşlenir:

package com.example.messagingstompwebsocket;

import org.springframework.messaging.handler.annotation.MessageMapping;
import org.springframework.messaging.handler.annotation.SendTo;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.util.HtmlUtils;

@Controller
public class GreetingController {


 @MessageMapping("/hello")
 @SendTo("/topic/greetings")
 public Greeting greeting(HelloMessage message) throws Exception {
  Thread.sleep(1000); // simulated delay
  return new Greeting("Hello, " + HtmlUtils.htmlEscape(message.getName()) + "!");
 }

}

Bu denetleyici özlü ve basit, ancak çok şey oluyor. Adım adım anlatıyorum.

@MessageMapping açıklaması, /hello hedefine bir mesaj gönderilirse greeting() metodunun çağrılmasını sağlar.

Mesajın içeriği greeting() metodunun message parametresindedir.

Dahili olarak, metodun uygulanması, iş parçacığının bir saniye uyku moduna geçmesine neden olarak bir işlem gecikmesini simüle eder. Bu, istemci bir mesaj gönderdikten sonra, sunucunun mesajı eşzamansız olarak işlemesi gerektiği sürece sürebileceğini göstermek içindir. İstemci yanıt beklemeden yapması gereken işe devam edebilir.

Bir saniyelik gecikmeden sonra, greeting()metodu bir Greeting nesnesi oluşturur ve onu döndürür. Dönen değer, açıklamada ( @SendTo(“/topic/greetings“)’te ) belirtildiği gibi tüm abonelere yayınlanır . Girdi mesajındaki adın sterilize edildiğini unutmayın, çünkü bu durumda, istemci tarafında tarayıcı DOM’unda yankılanacak ve yeniden oluşturulacaktır.

STOMP mesajlaşması için Spring’i yapılandırın

Artık hizmetin temel bileşenleri oluşturulduğundan, Spring’i WebSocket ve STOMP mesajlaşmasını etkinleştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Aşağıdaki kodda WebSocketConfig için bir Java sınıfı oluşturun (src/main/java/com/example/messagingstompwebsocket/WebSocketConfig.java):

package com.example.messagingstompwebsocket;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.messaging.simp.config.MessageBrokerRegistry;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocketMessageBroker;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.StompEndpointRegistry;
import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketMessageBrokerConfigurer;

@Configuration
@EnableWebSocketMessageBroker
public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {

 @Override
 public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry config) {
  config.enableSimpleBroker("/topic");
  config.setApplicationDestinationPrefixes("/app");
 }

 @Override
 public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
  registry.addEndpoint("/gs-guide-websocket").withSockJS();
 }

}

@Configuration bir Spring konfigürasyon sınıfı olduğunu belirtmek için gerekli açıklamalıdır, @EnableWebSocketMessageBroker de eklenmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi, @EnableWebSocketMessageBroker bir mesaj aracısı tarafından desteklenen WebSocket mesaj işlemeyi etkinleştirir.

Message Broker’ı yapılandırmak için configureMessageBroker()varsayılan metodunu uygular. Basit bir bellek tabanlı mesaj komisyoncusunun karşılama mesajlarını WebSocketMessageBrokerConfigurer ön eki olan hedeflerde istemciye geri taşımasını sağlamak için çağrı yaparak başlar. Ayrıca, açıklama eklenmiş metodlara bağlanan iletilerin önekini de belirler. Bu önek, tüm mesaj eşlemelerini tanımlamak için kullanılacaktır. Örneğin, metodu işlemek için eşlendiği bitiş noktasıdır: .enableSimpleBroker()/topic/app@MessageMapping/app/helloGreetingController.greeting()

registerStompEndpoints() metodu, /gs-guide-websocketuç noktayı kaydederek SockJS geri dönüş seçeneklerini etkinleştirerek WebSocket yoksa alternatif aktarımların kullanılabilmesini sağlar. /gs-guide-websocket SockJS istemcisi, mevcut en iyi aktarıma (websocket, xhr-streaming, xhr-polling, vb.) bağlanmaya ve onu kullanmaya çalışacaktır.

Bir Tarayıcı İstemcisi Oluşturun

Sunucu tarafı parçaları yerinde olduğunda, dikkatinizi sunucu tarafına mesaj gönderecek ve sunucu tarafından mesaj alacak JavaScript istemcisine çevirebilirsiniz.

Aşağıdaki koda benzer bir dosya oluşturun (src/main/resources/static/index.html):

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello WebSocket</title>
  <link href="/webjars/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="/main.css" rel="stylesheet">
  <script src="/webjars/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script src="/webjars/sockjs-client/sockjs.min.js"></script>
  <script src="/webjars/stomp-websocket/stomp.min.js"></script>
  <script src="/app.js"></script>
</head>
<body>
<noscript><h2 style="color: #ff0000">Seems your browser doesn't support Javascript! Websocket relies on Javascript being
  enabled. Please enable
  Javascript and reload this page!</h2></noscript>
<div id="main-content" class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <form class="form-inline">
        <div class="form-group">
          <label for="connect">WebSocket connection:</label>
          <button id="connect" class="btn btn-default" type="submit">Connect</button>
          <button id="disconnect" class="btn btn-default" type="submit" disabled="disabled">Disconnect
          </button>
        </div>
      </form>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <form class="form-inline">
        <div class="form-group">
          <label for="name">What is your name?</label>
          <input type="text" id="name" class="form-control" placeholder="Your name here...">
        </div>
        <button id="send" class="btn btn-default" type="submit">Send</button>
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <table id="conversation" class="table table-striped">
        <thead>
        <tr>
          <th>Greetings</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody id="greetings">
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>

Bu HTML dosyası, websocket üzerinden STOMP aracılığıyla sunucumuzla iletişim kurmak için kullanılacak SockJS ve javascript kitaplıklarını içe aktarır. Ayrıca app.js client uygulamamızın mantığını içeren stomp’u import ediyoruz. Aşağıdaki kod (src/main/resources/static/app.js) bu dosyayı gösterir:

var stompClient = null;

function setConnected(connected) {
  $("#connect").prop("disabled", connected);
  $("#disconnect").prop("disabled", !connected);
  if (connected) {
    $("#conversation").show();
  }
  else {
    $("#conversation").hide();
  }
  $("#greetings").html("");
}

function connect() {
  var socket = new SockJS('/gs-guide-websocket');
  stompClient = Stomp.over(socket);
  stompClient.connect({}, function (frame) {
    setConnected(true);
    console.log('Connected: ' + frame);
    stompClient.subscribe('/topic/greetings', function (greeting) {
      showGreeting(JSON.parse(greeting.body).content);
    });
  });
}

function disconnect() {
  if (stompClient !== null) {
    stompClient.disconnect();
  }
  setConnected(false);
  console.log("Disconnected");
}

function sendName() {
  stompClient.send("/app/hello", {}, JSON.stringify({'name': $("#name").val()}));
}

function showGreeting(message) {
  $("#greetings").append("<tr><td>" + message + "</td></tr>");
}

$(function () {
  $("form").on('submit', function (e) {
    e.preventDefault();
  });
  $( "#connect" ).click(function() { connect(); });
  $( "#disconnect" ).click(function() { disconnect(); });
  $( "#send" ).click(function() { sendName(); });
});

Bu JavaScript dosyasının anlaşılması gereken ana parçaları connect()ve sendName()işlevleridir.

İşlev connect(), SockJS sunucumuzun bağlantıları beklediği yerde bir bağlantı açmak için SockJS ve stomp.js’yi kullanır. Başarılı bir bağlantının ardından istemci, sunucunun karşılama mesajlarını yayınlayacağı hedefe abone olur. Bu hedefte bir karşılama alındığında, karşılama mesajını görüntülemek için DOM’a bir paragraf öğesi eklenir.

İşlev sendName(), kullanıcı tarafından girilen adı alır ve onu hedefe ( alacağı yer) göndermek için STOMP istemcisini kullanır.

İsterseniz main.css atlanabilir veya <link> çözülebilmesi için boş bir tane css dosyası oluşturabilirsiniz.

Uygulamayı Yürütülebilir Hale Getirin

Spring Boot sizin için bir uygulama sınıfı oluşturur. Bu durumda, daha fazla değişikliğe ihtiyaç duymaz. Bu uygulamayı çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod (src/main/java/com/example/messagingstompwebsocket/MessagingStompWebsocketApplication.java) uygulama sınıfını gösterir:

package com.example.messagingstompwebsocket;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class MessagingStompWebsocketApplication {

 public static void main(String[] args) {
  SpringApplication.run(MessagingStompWebsocketApplication.class, args);
 }
}

@SpringBootApplication aşağıdakilerin tümünü ekleyen bir kolaylık ek açıklamasıdır:

 • @Configuration: Sınıfı, uygulama bağlamı için bean tanımlarının kaynağı olarak etiketler.
 • @EnableAutoConfiguration: Spring Boot’a sınıf yolu ayarlarına, diğer bean ve çeşitli özellik ayarlarına göre bean eklemeye başlamasını söyler. Örneğin, spring-webmvc sınıf yolundaysa bu ek açıklama, uygulamayı bir web uygulaması ve bir DispatcherServlet olarak işaretler.
 • @ComponentScan: Spring’e com/example paketteki diğer bileşenleri, yapılandırmaları ve hizmetleri aramasını söyleyerek denetleyicileri bulmasına izin verir.

Yöntem main(), bir uygulamayı başlatmak için Spring Boot’un SpringApplication.run() yöntemini kullanır. web.xml’de tek bir XML satırı olmadığını fark ettiniz mi? Bu web uygulaması %100 saf Java’dır ve herhangi bir altyapı yapılandırması ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Yürütülebilir bir JAR oluşturun

Uygulamayı Gradle veya Maven ile komut satırından çalıştırabilirsiniz. Ayrıca gerekli tüm bağımlılıkları, sınıfları ve kaynakları içeren tek bir yürütülebilir JAR dosyası oluşturabilir ve onu çalıştırabilirsiniz. Yürütülebilir bir jar oluşturmak, hizmeti geliştirme yaşam döngüsü boyunca, farklı ortamlarda vb. bir uygulama olarak göndermeyi, sürümlendirmeyi ve dağıtmayı kolaylaştırır.

Gradle kullanıyorsanız, ./gradlew bootRun kullanarak uygulamayı çalıştırabilirsiniz.  Alternatif olarak, JAR dosyasını aşağıdaki gibi ./gradlew build kullanarak oluşturabilir ve ardından JAR dosyasını çalıştırabilirsiniz:

java -jar build/libs/gs-messaging-stomp-websocket-0.1.0.jar

Maven kullanıyorsanız, ./mvnw spring-boot:run kullanarak uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Alternatif olarak, JAR dosyasını ./mvnw clean package ile oluşturabilir ve ardından JAR dosyasını çalıştırabilirsiniz:

java -jar hedefi/gs-messaging-stomp-websocket-0.1.0.jar
Burada açıklanan adımlar çalıştırılabilir bir JAR oluşturur. Klasik bir WAR dosyası da oluşturabilirsiniz .

Günlük çıktısı görüntülenir. Hizmet birkaç saniye içinde çalışır durumda olmalıdır.

Hizmeti test edin

Artık hizmet çalışıyor, tarayıcınızı http://localhost:8080 adresine getirin ve Bağlan düğmesini tıklayın.

Bir bağlantı açtığınızda, adınız sorulur. Adınızı girin ve Gönder’i tıklayın. Adınız sunucuya STOMP üzerinden JSON mesajı olarak gönderilir. Bir saniyelik simüle edilmiş bir gecikmenin ardından sunucu, sayfada görüntülenen bir “Merhaba” selamlaması içeren bir mesaj gönderir. Bu noktada başka bir isim gönderebilir veya bağlantıyı kesmek için Bağlantıyı Kes düğmesine tıklayabilirsiniz.

Özet

Tebrikler! Java’da Spring ile STOMP tabanlı bir mesajlaşma servisi geliştirdiniz. Bu makale .NET’deki SingalR’a alternatif olarak Java’da WebSocket çalışmasının Spring ile nasıl yapıldığını anlatmaktadır.

İstemciniz React, React Native vb. ise SockJS kütüphanesini kullanmalısınız.

Kafka Tasarım Kalıpları


Kafka tasarım kalıpları, Apache Kafka kullanarak dağıtılmış sistemler oluştururken ve sürdürürken karşılaşılan yaygın sorunlara yönelik bir dizi çözümdür. Kafka’daki temel tasarım modellerinden bazıları şunlardır:

Olay Kaynağı Oluşturma: Veri değişikliklerinin bir dizi olay olarak yakalandığı ve dayanıklı bir günlükte saklandığı, sistemlerin olayları yeniden oynayarak durumlarını yeniden oluşturmasına olanak tanıyan bir model.

Komut Sorgusu Sorumluluğu Ayrımı (CQRS): Performansı ve ölçeklenebilirliği geliştirmek için okuma ve yazma işlemlerinin sistemin farklı bölümlerine ayrıldığı bir kalıp.

Rekabet Eden Tüketiciler: Birden çok tüketicinin aynı veri için rekabet edebildiği ve yalnızca bir tüketicinin mesajı aldığı bir model.

Yayılma: Tek bir mesajın birden çok tüketiciye paralel olarak iletildiği ve işlemenin yatay olarak ölçeklenmesine izin veren bir model.

Lider Seçimi: Bir kümedeki düğümlerin operasyonları koordine etmek ve tutarlılığı sağlamak için bir lider seçtiği bir model.

Kafka Akışları: Apache Kafka tarafından sağlanan ve veri akışlarını gerçek zamanlı olarak işlemenizi sağlayan bir akış işleme kitaplığı.

Exactly-Once Processing (Tam Olarak Bir Kez İşleme): Onaylar ve işlem semantiği kullanılarak hataların varlığında bile mesajların tam olarak bir kez işlenmesini sağlayan bir model.

Bu modeller, Apache Kafka kullanarak ölçeklenebilir, güvenilir ve yüksek performanslı sistemler oluşturmak için bir başlangıç noktası sağlar.

Ek olarak her kalıba genel bir bakış sunabilir ve C# dilinde kod örnekleri bulmak için kaynaklar önerebilirim:

Olay Kaynağı Oluşturma: C#’daki örnek bir uygulama, bir nesnede yapılan değişiklikleri bir dizi olay olarak yakalamayı, bu olayları kalıcı bir günlükte serileştirmeyi (Apache Kafka gibi) ve olayları nesnenin durumunu yeniden oluşturmak için kullanmayı içerir. GitHub ve Stack Overflow gibi web sitelerinde C#’ta olay kaynağı oluşturmaya yönelik kod örnekleri ve öğreticiler bulabilirsiniz.

Komut Sorgusu Sorumluluk Ayırma (CQRS): C#’daki bir CQRS uygulaması, genellikle her biri için farklı veritabanları veya mesaj aracıları kullanarak verileri okuma ve yazma sorumluluklarını ayrı bileşenlere ayırmayı içerir. C#’ta CQRS uygulamanın yaygın bir yolu, komutları ve sorguları işlemek için merkezi bir nokta sağlayan Mediator tasarım modelini kullanmaktır.

Rekabet Eden Tüketiciler: C# dilinde rekabet eden bir tüketici modeli, birden çok tüketicinin aynı Kafka konusuna abone olmasını ve her tüketicinin benzersiz bir mesaj almasını içerir. C# dilinde Kafka tüketici API’sini kullanarak group.id özelliğini her tüketici için benzersiz bir değere ayarlayarak bu kalıbı uygulayabilirsiniz.

Yayılma: C#’daki bir yayma modeli, bir Kafka konusuna bir ileti yayınlamayı ve birden çok tüketicinin iletiyi paralel olarak alıp işlemesini içerir. C# dilinde Kafka tüketici API’sini kullanarak, birden çok tüketicinin aynı konuya abone olmasını sağlayarak ve iletileri tüketiciler arasında eşit şekilde dağıtmak için partition özelliğini kullanarak bu modeli uygulayabilirsiniz.

Lider Seçimi: C#’daki bir lider seçim modeli, hangi düğümün lider olması gerektiğini belirlemek için bir küme koordinasyonunda birden fazla düğüm içerecektir. Bu modeli C# dilinde Kafka üretici API’sini kullanarak, lider seçimine adanmış özel bir konuya yazarak ve lideri belirlemek için bir oylama algoritması kullanarak uygulayabilirsiniz.

Kafka Akışları: Kafka Akışları kitaplığı, veri akışlarını Apache Kafka kullanarak gerçek zamanlı olarak işlemek için bir yol sağlar. Verileri filtreleme, dönüştürme ve toplama gibi akış işleme mantığını uygulamak için C# dilinde Kafka Streams API’yi kullanabilirsiniz.

Tam Olarak Bir Kez İşleme: C#’daki tam olarak bir kez işleme modeli, mesajların, hataların varlığında bile, onaylar ve işlem semantiği kullanılarak yalnızca bir kez işlenmesini sağlamayı içerir. C#’ta Kafka üretici API’sini kullanarak, acks ve processal.id özelliklerini ayarlayarak ve iletilerin tam olarak bir kez işlenmesini sağlamak için işlemleri kullanarak bu kalıbı uygulayabilirsiniz.

Umarım bu açıklamalar, C# kullanarak Apache Kafka’da tasarım modellerini uygulamaya başlamanıza yardımcı olur.

Yardımcı YouTube videoları:

Diğer YouTube videosu:

Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Listesi


Merhaba değerli takipçilerim,

Makine öğrenmesi algoritmalarının tamamının listesini ChatGPT’den edindim. İşte açıklamaları ile birlikte tüm makine öğrenmesi algoritmalarının listesi bu makalede. (bundan daha fazlası olabilir…)

 1. Lineer Regresyon: Veri noktaları arasındaki ilişkiyi doğrusal bir denklemle ifade etmeye çalışan bir yöntemdir.
 2. Lojistik Regresyon: Çıkış değişkeni sadece iki değer alabilen (örneğin, “olumlu” ve “olumsuz”) sınıflandırma problemlerinde kullanılır.
 3. Destek Vektör Makinesi: Veri noktalarını iki veya daha fazla sınıfa ayırmak için kullanılan bir yöntemdir.
 4. K-En Yakın Komşu: Veri noktalarını sınıflandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Yakın olan komşuların etkisi daha yüksektir.
 5. Naive Bayes: Veri noktalarını sınıflandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Veri noktalarının özellikleri arasındaki bağımlılıklar göz ardı edilir.
 6. Sinir Ağları: Öğrenme algoritmalarına dayalı, esnek ve yapay zeka uygulamaları için kullanılan yapay sinir ağlarıdır.
 7. Derin Öğrenme: Sinir ağlarının bir alt kümesi olarak kabul edilir ve çok katmanlı yapılar içerir.
 8. K-Means: Veri noktalarını k gruplara ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Gruplar arasındaki mesafe en küçük olmalıdır.
 9. Ağaç Bölme: Veri noktalarını sınıflandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Ağaç yapısı kullanılır.
 10. Rastgele Orman: Ağaç bölme algoritmasının bir çeşididir. Birçok ağaç kullanılır ve sonuçların ortalaması alınır.
 11. Gradyan İniş: Optimizasyon problemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Hedef değeri en küçük hale getirmek için kullanılır.
 12. AdaBoost: Veri noktalarını sınıflandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Birçok karar ağacı kullanılır ve sonuçların ortalaması alınır.
 13. XGBoost: GBM (Gradient Boosting Machines) algoritmasının geliştirilmiş bir versiyonudur. Performans ve hız açısından üstün sonuçlar verir. 14. LightGBM: XGBoost’un bir alternatifi olarak kullanılır. Hız açısından daha yüksektir ve daha iyi ölçeklenebilirlik sağlar.
 14. Random Forest: Rastgele orman algoritmasının bir alternatifi olarak kullanılır. Birçok rastgele seçilmiş karar ağacı kullanılır ve sonuçların ortalaması alınır.
 15. GBM: Veri noktalarını sınıflandırmak veya tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Birçok karar ağacı kullanılır ve sonuçların ortalaması alınır.
 16. CatBoost: Kategorik değişkenler için optimize edilmiş bir GBM algoritmasıdır. Performans ve hız açısından üstün sonuçlar verir.
 17. Convolutional Neural Network (CNN): Görüntü işleme ve tanıma için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir.
 18. Recurrent Neural Network (RNN): Zaman serisi verileri işlemek ve tahmin etmek için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir.
 19. Long Short-Term Memory (LSTM): Uzun süreli hafıza işlemleri yapmak için kullanılan RNN türüdür.
 20. Autoencoder: Veri kodlama veya özellik ön işleme için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir.
 21. Generative Adversarial Network (GAN): Yapay veri üretmek için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir.
 22. Transformer: Metin işleme ve çeviri için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir.
 23. BERT: Metin anlama ve sorgu cevaplama için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Pre-trained BERT modelleri, metin içeriği için özellikler öğrenir ve bu özellikleri kullanarak metin anlama ve sorgu cevaplama gibi uygulamalarda kullanılır.
 24. OpenAI GPT: Metin üretimi veya tahmin etme için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Pre-trained GPT modelleri, metin içeriği için özellikler öğrenir ve bu özellikleri kullanarak metin üretimi, dil modelleme, çeviri gibi uygulamalarda kullanılır.
 25. XLNet: Pre-trained modeller kullanarak metin anlama ve metin üretimi gibi uygulamalarda kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Önceki pre-trained modellerde kullanılan sıralı masklama yerine özellikle otomatik etiketleme gibi uygulamalarda kullanılan istemci-sunucu masklama yöntemini kullanır.
 26. RoBERTa: Pre-trained modeller kullanarak metin anlama ve metin üretimi gibi uygulamalarda kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. BERT’in bir geliştirilmiş versiyonudur ve daha çok veri kullanarak eğitilir.
 27. T5: Pre-trained modeller kullanarak metin anlama ve metin üretimi gibi uygulamalarda kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. T5, önceki pre-trained modellerdeki gibi metin içeriği için özellikler öğrenir, ancak aynı zamanda metin üretimi için de kullanılabilir.
 28. Megatron: Pre-trained modeller kullanarak metin anlama ve metin üretimi gibi uygulamalarda kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Önceki pre-trained modellerdeki gibi metin içeriği için özellikler öğrenir ancak aynı zamanda daha büyük veri kümelerini ve daha yüksek çözünürlüklü modelleri kullanarak eğitilir.
 29. U-Net: Medikal görüntü işleme için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Özellikle segmentasyon gibi uygulamalar için kullanılır.
 30. YOLO (You Only Look Once): Nesne tanıma için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Görüntü içinde birden fazla nesne tespit etmek ve sınıflandırmak için kullanılır.
 31. Mask R-CNN: Nesne tanıma ve segmentasyon için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Görüntü içinde birden fazla nesne tespit etmek, sınıflandırmak ve segment etmek için kullanılır.
 32. TensorFlow: Google tarafından geliştirilen, popüler bir açık kaynak derin öğrenme kütüphanesidir. Birçok ML algoritmasının uygulanmasını kolaylaştırır ve hızlı çalışmasını sağlar.
 33. Keras: TensorFlow veya diğer kütüphanelerle birlikte kullanılabilen, kullanımı kolay bir derin öğrenme kütüphanesidir.
 34. PyTorch: Facebook tarafından geliştirilen, popüler bir açık kaynak derin öğrenme kütüphanesidir. TensorFlow’a benzer özelliklere sahiptir ve kullanımı kolaydır.
 35. Scikit-learn: Python için popüler bir ML kütüphanesidir. Birçok ML algoritmasını içerir.
 36. GRU: Güncellenmiş RNN türüdür. LSTM’e benzer özelliklere sahiptir ancak daha az parametre ihtiyacı vardır.
 37. Transformer: Metin işleme için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Özellikle metin çeviri ve metin üretimi gibi uygulamalar için kullanılır.
 38. Seq2Seq: Metin üretimi veya çeviri için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Girdi metninin anlamını çıktı metninde yeniden ifade etmeyi amaçlar.
 39. Attention: Metin işleme veya ses işleme için kullanılan derin öğrenme yöntemlerinden biridir. Özellikle metin çeviri ve metin üretimi gibi uygulamalarda kullanılır. Çıktı metninin hangi girdi metin parçalarına odaklandığını takip eder.

.NET 7 ile Microservices Mimarisi


Merhaba değerli takipçilerim,

Microservice (Mikro hizmet) mimarisi sanıldığı kadar basit değil. Birbirleriyle Kafka üzerinden iletişim kurabilen bağımsız ya da zayıf bağlı mikro hizmetler geliştiriyorsunuz. Her bir mikro hizmetiniz belirli bir portu kullanıyor olacak. Mikro hizmetlerin kullandığı bağımlılık enjeksiyonu için Autofac kullanabilirsiniz. Mikro hizmetlerin listelendiği konfigürasyon dosyasını gRPC-Web API Gateway (API ağ geçidi) projesi içerisinde merkezi olarak kaydedebilirsiniz, konfigürasyon dosyası Discovery Service (Keşif Hizmeti) kullanabilirsiniz. gRPC-Web API ağ geçidini .NET 7 minimal API ile hazırlayabiliyorsunuz yalnız her bir gRPC mikro hizmetiniz aynı isimde bir C# sınıfı geliştirip map etmeniz gerekiyor.

İşte bir Mikrohizmet Mimarisinde olması gereken elemanlar:

.NET 7’de Kafka ve gRPC-Web API Gateway kullanan bir mikro hizmet mimarisi genellikle aşağıdaki öğeleri içerir:

Mikro hizmetler: Bunlar, genel uygulamayı oluşturan bireysel hizmetlerdir. Her mikro hizmet, belirli bir iş etki alanından veya işlevinden sorumludur ve uzaktan yordam çağrısı (RPC) API’leri oluşturmak için yüksek performanslı, açık kaynaklı bir çerçeve olan gRPC’yi kullanarak birbirleriyle iletişim kurarlar.

gRPC-Web API Ağ Geçidi: Bu, gelen tüm istemci istekleri için giriş noktasıdır. API ağ geçidi, istekleri uygun mikro hizmete yönlendirmekten ve ayrıca kimlik doğrulama, hız sınırlama ve istek/yanıt dönüştürme gibi görevleri yerine getirmekten sorumludur.

Kafka: Bu, gerçek zamanlı veri boru hatları ve akış uygulamaları oluşturmak için kullanılan dağıtılmış bir akış platformudur. Mimarideki mikro hizmetler, mesajları yayınlamak ve bunlara abone olmak için Kafka’yı kullanabilir ve birbirleriyle gevşek bağlı, eşzamansız bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır.

Cassandra: Bu, mikro hizmetler için verileri depolamak için kullanılabilen, yüksek oranda erişilebilir, dağıtılmış bir NoSQL veritabanıdır. Cassandra’nın ölçeklenebilirliği ve performansı, onu bir mikro hizmet mimarisinde kullanım için çok uygun hale getirir.

Redis: Bu, önbelleğe alma katmanı olarak veya oturum durumunu depolamak için kullanılabilen bir bellek içi veri yapısı deposudur. Redis, arka uç veritabanlarına yapılması gereken isteklerin sayısını azaltarak mikro hizmetlerin performansını artırmaya yardımcı olabilir.

Bağımlılık Enjeksiyonu (Autofac): Mimarinin farklı bileşenleri arasındaki bağımlılıkları yönetmeye izin veren bir kalıp, kodu daha test edilebilir, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir hale getirir.

Konfigürasyon Yönetimi: Mikro hizmetlerin gerektirdiği farklı konfigürasyonları yönetmenin bir yolu, en yaygın uygulama bir konfigürasyon dosyası veya bir konfigürasyon sunucusu kullanmaktır, fakat aynı zamanda bellek içi de olabilir.

Hizmet Keşfi: Ağdaki mikro hizmetlerin konumunu keşfetmenin bir yolu olarak, bir mikro hizmetin farklı örneklerini bulmak ve aralarındaki yükü dengelemek yararlıdır. gRPC-Web API ağ geçidi projesinde merkezi konfigürasyon dosyası tutarsanız buna gerek yoktur.

İzleme ve günlük kaydı: Mikro hizmetlerin performansını, hatalarını ve kullanımını izlemenin ve analiz etmenin bir yolu; sorunları verimli bir şekilde tespit edip düzeltmek için sistemin iyi bir şekilde görülebilmesi önemlidir.

Tüm bu unsurlar, büyük miktarda veriyi ve yüksek düzeyde trafiği işleyebilen esnek ve ölçeklenebilir bir mikro hizmet mimarisi oluşturmak için birlikte çalışır. gRPC-Web API Ağ Geçidi, gelen tüm istemci isteklerini işleyen ve bunları uygun mikro hizmete yönlendiren merkezi bir kontrol noktası görevi görür. Kafka, mikro hizmetler arasında mesajlaşma için kullanılır ve bunların eşzamansız ve bağımsız olarak iletişim kurmasına olanak tanır. Depolama için Cassandra ve Redis, bağımlılıkları ve hizmet konumunu yönetmek için Bağımlılık ekleme ve hizmet keşfi kullanılır. Ve son olarak, sistem performansını takip etmek için izleme ve günlüğe kaydetme çok önemlidir.

Tüm bu mimaride hizmetleri Kubernetes üzerinde deploy edeceğinizi ve güncellemeleri CI/CD ile yapmanızın büyük kolaylık getireceğini söylemeyi unutmayalım.

Mutlu kodlamalar 🙂

Full Stack Web ve Mobil Yazılım Eğitimi Müfredatı


Merhaba,

Full Stack Yazılım Eğitimi Müfredatı aşağıdaki teknolojileri önereceğim:

 1. Java
 2. .NET
 3. Python
 4. NodeJS

Veritabanı için: Cassandra

Frontend için: React, Redux, React Native, Expo, NextJS

Aşağıdaki örnek müfredat C# ve TypeScript dilleri ile Web ve Mobil Yazılım Eğitimi önerisidir.

Full Stack Web ve Mobil Yazılım Eğitimi Müfredatı Önerisi (süre: 100 gün)

 • Backend Geliştirici Eğitimi
  1. IDE: Visual Studio
  2. Veritabanları: Cassandra, CQL
  3. Veri Yapıları ve Algoritma
  4. C#, OOP, Dependency Injection, Design Patterns
  5. Dosya İşlemleri, JSON, XML
  6. Hata Yönetimi ve Loglama
  7. CassandraCSharpDriver (veya EFCore.Cassandra)
  8. Yazılım Mimarileri: Mikrohizmet Mimarisi
  9. Sanallaştırma: Kubernetes, Docker, Minikube, Istio
  10. Kafka ve gRPC
  11. API Gateway: Rest, gRPC-Web, WebSocket
  12. GitHub/GitLab/Devops
  13. Bulut Bilişim: Azure
  14. CI/CD
  15. Yapay Zeka: ML.NET, Bot Framework
  16. Geleneksel JWT üyelik ve yeni SSI/DID/VC (örn: Trinsic)
  17. Yazılım Güvenliği
  18. Test
 • Frontend Geliştirici Eğitimi
  1. IDE: Visual Studio Code
  2. HTML, CSS, SCSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap
  3. TypeScript, NPM, Yarn
  4. React/Ionic (Web ve Hibrit Mobil)
  5. Material Design
  6. Hooks
  7. Redux
  8. Expo
  9. NextJS
  10. React Native/React Native Web (Native Mobil ve Web)
  11. NX (Monorepo)
  12. Firebase Hosting, FCM
  13. CI/CD
  14. SSR
  15. Geleneksel JWT üyelik ve yeni SSI/DID/VC (örn: Trinsic)
  16. WebRTC
  17. WebXR, AR, VR, MR
  18. Test

Neden Cassandra?
SQL Server ve MongoDB veritabanlarının profesyonel sürümleri ücretlidir. MySQL ve SQLite gibi veritabanları da yüksek performans ve big data için uygun sayılmazlar. Oysa Apache Cassandra tamamen ücretsiz bir big data veritabanıdır. NoSQL veritabanı olmasına karşın SQL’e çok benzer CQL dilini kullanır ve dünyanın en büyük big data projesini dahi yapıyor olsanız Cassandra ile yapabilirsiniz, PetaByte veriyi kaldırabilecek kapasitedir. Cassandra’yı yaygın bir yöntem olmasa da Entity Framework ile de kullanabilirsiniz. Ve Cassandra Netflix gibi büyük kuruluşlar tarafından kullanılır. Ayrıca Cassandra decentralized’tır (merkezi olmayan) ve immutable’dır (değişmez), yani bir anlamda BlockChain alternatifidir, buna karşın çok hızlıdır.

Küresel Isınma ve Yazılım

Ayrıca küresel ısınma konusunda bilişim sektöründe yapabileceklerimizden de bahsetmekte fayda var: Green Yazılım, Red Yazılım konusuna değinmeliyiz. Green yazılım küresel ısınma probleminin çözümüne katkı sağlayan çevre-dostu yazılım demektir.

C# ve TypeScript az enerji tüketen green yazılım kategorisinde değerlendirilirken, Python henüz çok fazla enerji tüketen ve dolayısıyla daha fazla karbon salınımı yapmakta ve biz bu durumun düzeltilmesini beklemekteyiz.

BlockChain PoW algoritması ve madencilik çok fazla karbon salınımı yaparken, PoS ve PoA algoritmaları daha çevrecidir, gibi küresel ısınma konusunda farkındalık kazandırılabilir.

Mutlu kodlamalar 🙂

React Native Hooks


React Native Hooks, React.js kütüphanesinin mobil uygulamalar için uyarlanmış versiyonudur. Hooks, komponentlerinizi daha esnek ve verimli hale getirmek için kullanabileceğiniz fonksiyonlar sunar. Öncelikle, Hooks ile state veya diğer React özelliklerini komponentleriniz dışında da kullanabilirsiniz. Ayrıca, Hooks ile komponentler arasında veri paylaşımını veya fonksiyonların tekrar kullanımını kolaylaştırabilirsiniz.

En yaygın kullanılan Hooks arasında useState ve useEffect bulunur. useState, bir komponentin state’ini yönetmek için kullanılır ve useEffect ise komponentin mount edilmesi veya güncellenmesi sırasında çalışmasını sağlar. Örneğin, useEffect ile bir komponentin başlangıçta veri çekmesini veya bir event’e cevap vermesini sağlayabilirsiniz.

React Native Hooks kullanımı, React.js kullanmaya alışkın olanlar için oldukça kolaydır. Ayrıca, Hooks sayesinde kodunuz daha okunaklı ve anlaşılır hale gelecektir. Özellikle, projeleriniz büyüdükçe veya takım içinde geliştirilmeye başladıkça Hooks’un faydasını daha iyi göreceksiniz.

Örnek olarak, useState Hook’u kullanarak bir komponentin içinde state tanımlayabilirsiniz:

import React, { useState } from 'react';

function MyComponent() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <>
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increment</button>
  </>
 );
}

Bu örnekte, useState Hook’u kullanarak count adında bir state tanımladık ve setCount fonksiyonunu kullanarak state’i güncelledik. Ayrıca, bir düğmeye tıklama olayı eklendi ve tıklama olayına göre count state’ini arttırdık.

useEffect Hook’u da kullanarak komponentin bir etki yaratmasını sağlayabilirsiniz:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function MyComponent() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  document.title = `Count: ${count}`;
 }, [count]);

 return (
  <>
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increment</button>
  </>
 );
}

Bu örnekte, useEffect Hook’u kullanarak sayfa başlığının count state’ine göre değişmesini sağladık.

React Native Hook’larının Listesi:

 1. useState: Komponent içinde state tanımlamak için kullanılır. Örnekteki gibi, değer ve değeri güncellemek için kullanılan bir fonksiyon döndürür.
 2. useEffect: Komponentin bir etki yaratmasını sağlar. Örnekteki gibi, componentDidMount, componentDidUpdate ve componentWillUnmount işlevlerini karşılamak için kullanılır.
 3. useContext: Context API’yı kullanmak için kullanılır. Bu Hook ile, bir context değerini ve bu değerin değiştiğinde çalışacak bir fonksiyon alabilirsiniz.
 4. useReducer: Reducer fonksiyonlarını kullanmak için kullanılır. Bu Hook ile, state’in nasıl güncelleneceğini tanımlayan bir fonksiyon ve başlangıç değeri alabilirsiniz.
 5. useCallback: Komponentin yeniden render edilme sıklığını azaltmak için kullanılır. Bu Hook ile, tekrar kullanılacak bir fonksiyon ve dependancy array oluşturabilirsiniz.
 6. useMemo: Komponentin performansını arttırmak için kullanılır. Bu Hook ile, tekrar hesaplanması gereken bir değer ve dependancy array oluşturabilirsiniz.
 7. useRef: DOM referanslarını veya komponent içi referansları almak için kullanılır.
 8. useImperativeHandle: Komponentin kontrol edilmesini sağlamak için kullanılır.
 9. useLayoutEffect: useEffect ile aynı ama layout ve paint işlemleri tamamlandıktan sonra çalışır.
 10. useDebugValue: Hook’un ne için kullanıldığını görmek için kullanılır.

Son olarak, React Native Hooks ile geliştirme yaparken aşağıdaki kurallara dikkat etmeniz gerekir:

 • Hooks, sadece React fonksiyonel komponentlerinde veya komponent fonksiyonları içinde kullanılabilir.
 • Hooks, fonksiyonel komponentlerin en üst seviyesinde veya event handler fonksiyonları içinde çağrılmalıdır.
 • Hooks, her render edildiğinde aynı sırada ve aynı değerlerle çağrılmalıdır.

Umarım, React Native Hooks hakkında bu bilgiler faydalı olmuştur ve projelerinizde kullanmaya başlamanızda size yardımcı olmuştur.

Mutlu kodlamalar 🙂

Not: Bu makale ChatGPT’den yararlanılarak hazırlanmıştır.

Python ve Kafka Kullanan Microservice Mimarisi


Merhaba değerli takipçilerim,

ChatGPT’ten Python ve Kafka kullanarak örnek bir Microservice mimarisi hazırlamasını istedim. Ve cevaplara göre bu makaleyi hazırladım.

Öncelikle Producer, Consumer ve API Gateway sınıflarına ihtiyacımız var ve sonra bu Producer ve Consumer sınıflarını kullanarak mikroservislerimizi kodluyoruz.

Microservice Mimarisi:

 1. Producer
 2. Consumer
 3. API Gateway
 4. Microservice’ler
 5. Zookeeper

1. Producer

Cassandra veritabanından sürekli güncel veriyi alıp Kafkaya gönderen örnek bir Producer yazdırdım:

from cassandra.cluster import Cluster
from kafka import KafkaProducer
import json

cluster = Cluster(['127.0.0.1'])
session = cluster.connect()
producer = KafkaProducer(bootstrap_servers='localhost:9092')

# Create a keyspace and table
session.execute("""
  CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS mykeyspace
  WITH REPLICATION = { 'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 1 }
""")
session.execute("""
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS mykeyspace.data (
    id int PRIMARY KEY,
    value text
  )
""")

# Function to retrieve data from Cassandra
def get_data_from_cassandra():
  rows = session.execute("SELECT * FROM mykeyspace.data")
  data = []
  for row in rows:
    data.append({'id': row.id, 'value': row.value})
  return data

# Function to send data to Kafka topic
def send_data_to_kafka(topic, data):
  for item in data:
    producer.send(topic, value=json.dumps(item))
  producer.flush()

# Continuously poll for new data in Cassandra
while True:
  data = get_data_from_cassandra()
  send_data_to_kafka("example_topic", data)

2. Consumer

from kafka import KafkaConsumer, KafkaProducer
import json

# Create a Kafka consumer to subscribe to a specific topic
consumer = KafkaConsumer('example_topic', bootstrap_servers='localhost:9092')

# Create a Kafka producer to send messages to a specific topic
producer = KafkaProducer(bootstrap_servers='localhost:9092')

# Define a function that performs a specific task
def process_data(data):
  # Perform some task on the data, such as transforming or analyzing it
  result = data * 2
  return result

# Continuously poll for new messages on the topic
for message in consumer:
  # Deserialize the message
  data = json.loads(message.value)
  # Process the data and send the result to another topic
  result = process_data(data)
  producer.send('result_topic', value=json.dumps(result))
  producer.flush()

3. API Gateway (FastAPI kullandım)

from fastapi import FastAPI, Request, HTTPException
from kafka import KafkaProducer, KafkaConsumer
import json

app = FastAPI()
producer = KafkaProducer(bootstrap_servers='localhost:9092')

@app.post("/data/{topic}")
async def send_data(request: Request, topic: str):
  data = await request.json()
  producer.send(topic, value=json.dumps(data))
  producer.flush()
  return {"status": "success"}

@app.get("/data/{topic}")
def receive_data(topic: str):
  consumer = KafkaConsumer(topic, bootstrap_servers='localhost:9092')
  data = []
  for message in consumer:
    data.append(json.loads(message.value))
  return data

@app.get("/topics")
def get_topics():
  try:
    consumer = KafkaConsumer(bootstrap_servers='localhost:9092')
    topics = consumer.topics()
    return topics
  except Exception as e:
    raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

4. Microservice

from kafka import KafkaConsumer, KafkaProducer
import json

# Create a Kafka consumer to subscribe to a specific topic
consumer = KafkaConsumer('example_topic', bootstrap_servers='localhost:9092')

# Create a Kafka producer to send messages to a specific topic
producer = KafkaProducer(bootstrap_servers='localhost:9092')

# Define a function that performs a specific task
def process_data(data):
  # Perform some task on the data, such as transforming or analyzing it
  result = data * 2
  return result

# Continuously poll for new messages on the topic
for message in consumer:
  # Deserialize the message
  data = json.loads(message.value)
  # Process the data and send the result to another topic
  result = process_data(data)
  producer.send('result_topic', value=json.dumps(result))
  producer.flush()

5. ZooKeeper

Apache ZooKeeper, genellikle Apache Kafka ile birlikte kullanılan bir dağıtık koordinasyon hizmetidir. İşte Python’da bir ZooKeeper örneğini kurmak için bir örnek kod:

from kazoo.client import KazooClient

zk = KazooClient(hosts='localhost:2181')
zk.start()

# create a znode
zk.create("/my_znode", b"my_data")

# check if znode exists
if zk.exists("/my_znode"):
  print("Znode exists.")

# get data from znode
data, stat = zk.get("/my_znode")
print("Version: %s, data: %s" % (stat.version, data.decode("utf-8")))

# update data in znode
zk.set("/my_znode", b"new_data")

# delete a znode
zk.delete("/my_znode")

zk.stop()

Bu örnekte, kazoo kütüphanesini kullanarak localhost’ta 2181 portunda çalışan bir ZooKeeper örneği ile etkileşim kuruyoruz. Kod yeni bir znode oluşturuyor ve adı “/my_znode” ile veri “my_data” ile, znode var mı diye kontrol ediyor, veriyi alıyor, güncelliyor ve znode’u siliyor. Lütfen unutmayın ki bu sadece bir örnektir, üretim ortamında kullanmadan önce uygun hata yönetimi ve testleri yapmanız gerekir, ayrıca host, port ve tüm parametrelerin kullanılan zookeeper kümesinin özelleştirilmiş yapılandırmasına göre ayarlanması gerekir.

Değerli takipçilerim, bu makale Python ve Kafka ile mikroservis mimarisine giriş seviyesinde olup Producer ve Consumer kodlarının TOPIC parametresini kullanacak şekilde sınıflara dönüştürülmesi gerektiği kanaatimdeyim. Bu görevi şimdilik sizlere bırakıyorum.

Mutlu kodlamalar 🙂

.NET 7 ile Makine Öğrenmesi


ChatGPT hayatımıza girdiğinden bu yana yazılım öğrenmek ve öğretmek daha kolay oldu. Mesela .NET’te BotSharp gibi hiçbir üçüncü parti kütüphane kullanmadan ChatBot nasıl geliştirebilirim diye merak ettiniz mi? Microsoft’un geliştirdiği ML.NET ile bu mümkün.

ML.NET Microsoft’un makine öğrenmesi kütüphanesi çıkmadan önce Makine Öğrenmesi’nde C#’ta AForge.NET kullanılıyordu. Fakat o çok eskide kaldı ve onun yerini daha modern olan ML.NET aldı. ML.NET, Python kütüphaneleri ile uyumlu olsa da Python kütüphanelerinin .NET’e aktarımı işi halen sürüyor.

Mesela Microsoft Tensorflow, NLTK gibi kütüphanelerin .NET alternatiflerini hazırlayacak diye beklemekteyiz. CognitiveToolkit projesi kapatıldığından bu yana C#’ın Deep Learning çözümlerinde halen zayıf olduğunu söyleyebilirim.

Neyse ki ML.NET var ve ML.NET ile C# dilini kullanarak verilerimiz üzerinde makine öğrenmesi algoritmalarını çalıştırabiliyoruz. Google’ın Dialogflow’u ile, Python’un ChatterBot’u ile rekabet etmek nispeten zor da olsa basit bir soru-cevap verisinden sohbet botu üretmek mümkün.

İşte en ilkel haliyle bir ML.NET ChatBotu:

using System;
using Microsoft.ML;
using Microsoft.ML.Data;

namespace Chatbot
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Set up the ML context
      var mlContext = new MLContext();

      // Load the data
      var data = mlContext.Data.LoadFromTextFile<MessageData>(
        path: "conversations.csv",
        hasHeader: true,
        separatorChar: ','
      );

      // Split the data into training and test sets
      var trainTestData = mlContext.Data.TrainTestSplit(data, testFraction: 0.2);
      var trainingData = trainTestData.TrainSet;
      var testData = trainTestData.TestSet;

      // Set up the pipeline
      var pipeline = mlContext.Transforms.Text.FeaturizeText(
        "Features",
        "Message"
      ).Append(mlContext.Regression.Trainers.FastTree(
        labelColumn: "Label",
        featureColumn: "Features"
      ));

      // Train the model
      var model = pipeline.Fit(trainingData);

      // Evaluate the model on the test data
      var testMetrics = mlContext.Regression.Evaluate(
        model.Transform(testData),
        labelColumn: "Label"
      );

      // Print the evaluation metrics
      Console.WriteLine("R-Squared: " + testMetrics.RSquared);
      Console.WriteLine("Mean Absolute Error: " + testMetrics.MeanAbsoluteError);

      // Use the model to predict the response to a new message
      var predictionEngine = mlContext.Model.CreatePredictionEngine<MessageData, MessagePrediction>(model);
      while (true)
      {
        Console.WriteLine("Enter a message:");
        var message = Console.ReadLine();
        if (message == "exit")
        {
          break;
        }
        var response = predictionEngine.Predict(new MessageData
        {
          Message = message
        });
        Console.WriteLine("Response: " + response.Response);
      }
    }
  }

  // The input data for the model.
  // This defines the shape of the data that the model expects.
  public class MessageData
  {
    [LoadColumn(0)]
    public string Message { get; set; }

    [LoadColumn(1)]
    public float Label { get; set; }
  }

  // The output of the model.
  // This defines the shape of the data that the model produces.
  public class MessagePrediction
  {
    [ColumnName("Prediction")]
    public float Response { get; set; }
  }
}

Bir başka makine öğrenmesi ise spam filtrelemesi için. Diyelim ki Twitter benzeri bir sosyal medya sitesi hazırlıyorsunuz ya da bir e-posta istemcisi ya da sunucu hazırlıyorsunuz ve makine öğrenmesi ile gelen tweetler üzerinde ya da gelen mesajlar üzerinde spam olanları tespit etmek istiyorsunuz. Veya web siteniz yorumlar bölümünde spam yorumları tespit etmek istiyorsunuz. Bunun için ML.NET ile yazabileceğiniz makine öğrenmesi kodu şöyle:

using System;
using Microsoft.ML;
using Microsoft.ML.Data;

namespace SpamFilter
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Set up the ML context
      var mlContext = new MLContext();

      // Load the data
      var data = mlContext.Data.LoadFromTextFile<MessageData>(
        path: "messages.csv",
        hasHeader: true,
        separatorChar: ','
      );

      // Split the data into training and test sets
      var trainTestData = mlContext.Data.TrainTestSplit(data, testFraction: 0.2);
      var trainingData = trainTestData.TrainSet;
      var testData = trainTestData.TestSet;

      // Set up the pipeline
      var pipeline = mlContext.Transforms.Text.FeaturizeText(
        "Features",
        "Message"
      ).Append(mlContext.BinaryClassification.Trainers.FastTree(
        labelColumn: "Label",
        featureColumn: "Features"
      ));

      // Train the model
      var model = pipeline.Fit(trainingData);

      // Evaluate the model on the test data
      var testMetrics = mlContext.BinaryClassification.Evaluate(
        model.Transform(testData),
        labelColumn: "Label"
      );

      // Print the evaluation metrics
      Console.WriteLine("Accuracy: " + testMetrics.Accuracy);
      Console.WriteLine("AUC: " + testMetrics.AreaUnderRocCurve);

      // Use the model to predict whether a new message is spam or not
      var predictionEngine = mlContext.Model.CreatePredictionEngine<MessageData, MessagePrediction>(model);
      var message = new MessageData
      {
        Message = "You have won a prize! Claim it now!"
      };
      var prediction = predictionEngine.Predict(message);
      Console.WriteLine("Prediction: " + prediction.Prediction);
    }
  }

  // The input data for the model.
  // This defines the shape of the data that the model expects.
  public class MessageData
  {
    [LoadColumn(0)]
    public bool Label { get; set; }

    [LoadColumn(1)]
    public string Message { get; set; }
  }

  // The output of the model.
  // This defines the shape of the data that the model produces.
  public class MessagePrediction
  {
    [ColumnName("Prediction")]
    public bool Prediction { get; set; }
  }
}

ML.NET kütüphanesi C# eğitimlerinde mutlaka gösterilmelidir. Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme için illa ki Python dilini kullanmak gerekmez, elbette ki yapay zeka projeleri için Python’da çok daha fazla paket bulunmaktadır ama temel makine öğrenmesi algoritmaları için .NET’in de sağladığı imkanları öğrenip öğretmekte fayda var.


Mutlu kodlamalar 🙂

Kendi ChatGPT’mi nasıl geliştirebilirim?


Merhaba değerli takipçilerim,

ChatGPT aslında gerçek manasıyla dil bilmediğini itiraf ediyor ama bunun birlikte o bir Python yazılımı olup, milyarlarca metni tarayarak dil bilgisi öğrenmiş böylece aslında konuşmayı öğrenmiş bir çocuk gibi davranıyor.

Dil bilen yazılıma “dil modeli” deniliyor. ChatGPT kendini “dil modeli” olarak tanımlıyor.

ChatGPT’ye sordum: Python’da dil öğrenen bir yazılım nasıl yazabilirim?

Merak ettiğiniz için teşekkür ederim. Dil öğrenen bir yazılım yazmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Öncelikle dil modelinin öğreneceği dilin (örneğin Türkçe) metinlerini toplayın. Bu metinler dil modelini eğitmek için kullanılacak veri kümesini oluşturacaktır.
 2. Dil modelini eğitmek için kullanacağınız yazılım dilini (örneğin Python) seçin ve gerekli kütüphaneleri yükleyin. Dil modelini eğitmek için kullanabileceğiniz birçok dil modeli kütüphanesi bulunmaktadır. Örneğin TensorFlow, PyTorch veya Keras gibi popüler kütüphaneleri kullanabilirsiniz.
 3. Dil modelini eğitmek için veri kümesini kullanarak dil modelini eğitin. Dil modelini eğitirken, veri kümesindeki metinleri dil modeline gösterin ve dil modelini dilin yapısını ve kurallarını öğrenmesi için teşvik edin. Dil modelinin eğitimini optimize etmek için dil modelini farklı hiperparametreler ile eğiterek en iyi sonucu elde etmeye çalışın.
 4. Dil modelini test etmek için test verilerini kullanın. Dil modelini eğitirken kullanmadığınız verileri (test verilerini) dil modeline gösterin ve dil modelinin cevaplarını inceleyin. Dil modelinin cevaplarının doğruluğunu ve anlamlılığını değerlendirin ve dil modelinin eğitimini optimize etmek için gerekli değişiklikleri yapın.
 5. Dil modelini kullanmaya hazır hale getirin. Dil modelini kullanmak için gerekli olan tüm dosyaları ve kütüphaneleri bir araya getirin ve dil modelini kullanmaya hazır hale getirin. Dil modelini kullanmak için bir kullanıcı arabirimi oluşturabilir veya dil modelini farklı uygulamalara entegre edebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek dil öğrenen bir yazılım yazabilirsiniz.

Dil modelini eğitmek için gerekli yazılım kodunu yazar mısın?

Merak ettiğiniz için teşekkür ederim. Dil modelini eğitmek için gerekli olan yazılım kodu, dil modelini eğitmek için kullanacağınız dil modeli kütüphanesine ve dil modelinin öğreneceği dile göre değişebilir. Örneğin, dil modelini TensorFlow kütüphanesi ile eğitmek için aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz:

import tensorflow as tf

# Dil modelini eğitmek için kullanacağımız veri kümesini yükleyin
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_train, y_train))
dataset = dataset.batch(batch_size)

# Dil modelini oluşturun
model = tf.keras.Sequential()
model.add(tf.keras.layers.Embedding(input_dim=vocab_size, output_dim=embedding_dim))
model.add(tf.keras.layers.LSTM(units=lstm_units))
model.add(tf.keras.layers.Dense(units=1, activation='sigmoid'))

# Dil modelini derleyin
model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])

# Dil modelini eğitin
model.fit(dataset, epochs=num_epochs)

Bu kod parçacığı, TensorFlow kütüphanesini kullanarak dil modelini eğitmek için gerekli olan temel adımları göstermektedir. Dil modelini eğitmek için daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, dil modeli eğitimine dair kaynakları inceleyebilirsiniz. Eğitim sürecini daha iyi anlamak için dil modelini eğitme hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, ben size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.

Dil modeli eğitimine dair kaynaklar nelerdir?

Dil modelini eğitmek için kullanabileceğiniz birçok dil modeli kütüphanesi bulunmaktadır ve bu kütüphanelerin her birinin kendi dokümantasyonları vardır. Dil modelini eğitmek için kullanabileceğiniz bazı popüler dil modeli kütüphaneleri ve bu kütüphanelerin dokümantasyonları şunlardır:

Eğitilmiş bir dil modelini nasıl güncelleyebilirim?

Eğitilmiş bir dil modelini güncelleyebilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Öncelikle dil modelini güncelleyecek olan yeni veri kümesini toplayın. Bu veri kümesi, dil modelini güncellemek için kullanılacak verileri içerecektir.
 2. Dil modelini güncelleme işlemini yapacak olan yazılım dilini ve dil modelini eğitmek için kullandığınız dil modeli kütüphanesini seçin ve gerekli kütüphaneleri yükleyin.
 3. Dil modelini güncelleyecek olan veri kümesini kullanarak dil modelini güncelleyin. Dil modelini güncelleyecek olan veri kümesini dil modeline gösterin ve dil modelini güncelleyecek olan yeni verileri öğrenmesi için teşvik edin. Dil modelinin güncellenmesini optimize etmek için dil modelini farklı hiperparametreler ile eğiterek en iyi sonucu elde etmeye çalışın.

ChatGPT kaynak kodları açık mı? Nerede?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modelidir ve kodları OpenAI tarafından paylaşılmamaktadır. Ancak, OpenAI tarafından paylaşılan diğer dil modellerinin kaynak kodlarını https://github.com/openai adresinde bulabilirsiniz.

Peki kendi kendine öğrenebilen bir dil modeli geliştirmek mümkün müdür? Nasıl?

Evet, kendi kendine öğrenebilen bir dil modeli geliştirmek mümkündür. Dil modelini geliştirmek için öncelikle bir veri kümesi oluşturmak ve bu veri kümesini kullanarak dil modelini eğitmek gerekir. Eğitim sırasında, model dilin yapısını ve kurallarını öğrenerek kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirir. Dil modelini geliştirmek için birçok farklı yöntem ve algoritma kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için dil öğrenimi konusunda uzmanlaşmış kaynaklara bakabilirsiniz.

İnternetten sürekli öğrenen dinamik bir dil modeli nasıl geliştirilebilir?

İnternetten sürekli öğrenen bir dil modeli geliştirmek için, modelin internetten veri toplaması ve bu verileri kullanarak kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirme yeteneğine sahip olması gerekir. Bu, dil modelinin kendini güncelleme yeteneğine sahip olması anlamına gelir. Dil modelini bu şekilde geliştirmek için birçok farklı yöntem ve algoritma kullanılabilir. Bu yöntemlerin detaylarını anlatmak için burada yeterli yer yoktur, ancak dil öğrenimi konusunda uzmanlaşmış kaynaklara bakarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Twitter, Facebook gibi sosyal medyalardaki paylaşımlar sürekli öğrenen dil modeli geliştirmek için kullanılabilir mi?

Evet, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar dil modelini geliştirmek için kullanılabilir. Bu platformlardaki paylaşımlar dil modelinin eğitim verileri olarak kullanılabilir. Dil modelini bu verileri kullanarak eğiterek, modelin dilin yapısını ve kurallarını öğrenmesine yardımcı olabilir ve bu sayede dil modelinin doğruluğu ve doğru cevaplar verme oranı artabilir. Ancak, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar genellikle kuraldışı dil kullanımı içerdiğinden, dil modelinin eğitimi sırasında bu verilerin doğru bir şekilde kullanılması önemlidir.

WhatsApp’taki özel mesajlarımız sürekli öğrenen dil modeli geliştirmek için kullanılabilir mi?

WhatsApp’taki özel mesajlarınız dil modelini geliştirmek için kullanılabilir. Ancak, dil modelini bu verileri kullanarak eğitmek için öncelikle mesajlarınızın dil modeline erişimine izin vermeniz gerekir. Bu, mesajlarınızın dil modelinin eğitim verisi olarak kullanılması anlamına gelir. Dil modelini bu verileri kullanarak eğiterek, modelin dilin yapısını ve kurallarını öğrenmesine yardımcı olabilir ve bu sayede dil modelinin doğruluğu ve doğru cevaplar verme oranı artabilir. Ancak, WhatsApp’taki özel mesajlarınızın dil modelinin eğitimi için kullanılması halinde, mesajlarınızın gizliliğinin korunması önemlidir. Bu nedenle, dil modelini bu verileri kullanarak eğitmek için mesajlarınızın anonim hale getirilmesi ve gizlilik kurallarına uygun bir şekilde işlenmesi gerekir.

Bir arama motoruna sahip olsam internetteki tüm web sayfalarını indeksleyerek sürekli öğrenen bir dil modeli geliştirebilir miyim?

Evet, bir arama motoruna sahip olmanız durumunda internetteki tüm web sayfalarını indeksleyerek sürekli öğrenen bir dil modeli geliştirebilirsiniz. Bu sayfalardaki metinler dil modelinin eğitim verisi olarak kullanılabilir. Dil modelini bu verileri kullanarak eğiterek, modelin dilin yapısını ve kurallarını öğrenmesine yardımcı olabilir ve bu sayede dil modelinin doğruluğu ve doğru cevaplar verme oranı artabilir. Ancak, bu verilerin dil modelinin eğitimi için kullanılması halinde, verilerin gizliliğinin korunması önemlidir. Bu nedenle, dil modelini bu verileri kullanarak eğitmek için verilerin anonim hale getirilmesi ve gizlilik kurallarına uygun bir şekilde işlenmesi gerekir.

Metin yerine ses kullanarak ta dil modeli geliştirilebilir mi?

Evet, metin yerine ses kullanarak da dil modeli geliştirilebilir. Dil modelini ses verileri kullanarak eğitmek için öncelikle ses verilerini metne çevirmeniz gerekir. Bu işlem ses tanıma (speech recognition) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ses tanıma teknolojisi, ses verilerini metne çevirerek dil modelinin eğitim verisi olarak kullanılmasını mümkün kılar. Dil modelini bu verileri kullanarak eğiterek, modelin dilin yapısını ve kurallarını öğrenmesine yardımcı olabilir ve bu sayede dil modelinin doğruluğu ve doğru cevaplar verme oranı artabilir.

O halde Youtube’taki, Instagram’daki videoların seslerini kullanarak sürekli öğrenen bir dil modeli geliştirebilir miyim?

Evet, Youtube’taki ve Instagram’daki videolardaki sesler dil modelini geliştirmek için kullanılabilir. Ancak, dil modelini bu verileri kullanarak eğitmek için öncelikle videoların seslerini metne çevirmeniz gerekir. Bu işlem ses tanıma (speech recognition) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ses tanıma teknolojisi, videolardaki ses verilerini metne çevirerek dil modelinin eğitim verisi olarak kullanılmasını mümkün kılar. Dil modelini bu verileri kullanarak eğiterek, modelin dilin yapısını ve kurallarını öğrenmesine yardımcı olabilir ve bu sayede dil modelinin doğruluğu ve doğru cevaplar verme oranı artabilir.

Teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim. İsterseniz başka bir sorunuz varsa lütfen bana sorun, seve seve yardımcı olmaya çalışırım.

Mutlu kodlamalar 🙂